İdari Kadro
Turizm Fakültesi
Adı Soyadı
: İsmail BAŞER
Görevi
: Fakülte Sekreteri
Telefon
: 352- 2076600- 36505
E-Posta
: baser@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Güngör GÜNAY
Görevi
: Şef - Yazı İşleri
Telefon
: 352 207 66 00 - 36506
E-Posta
: gunayg@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Gülhan KAŞIKÇI BASUT
Görevi
: Özel Kalem
Telefon
: 352 207 66 00 - 36500 - 36501
E-Posta
: gulhanbasut@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Mehmet BÜYÜKÇELİK
Görevi
: Tahakkuk
Telefon
: 352 207 66 00 - 36507
E-Posta
: mbuyukcelik@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Furkan Mustafa ONURSOY
Görevi
: Tahakkuk
Telefon
: 352 207 66 00 - 36507
E-Posta
: furkanonursoy@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Hakkı TAŞDELEN
Görevi
: Taşınır Kayıt Yetkilisi
Telefon
: 352 207 66 00 - 36508
E-Posta
: htasdelen@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Etem Şeref ÇİÇEK
Görevi
:
Telefon
: 0 352 207 66 66 - 17000
E-Posta
: etemcicek@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Mustafa TOPRAK
Görevi
: Baskı Odası
Telefon
: 352 207 66 00 - 36508
E-Posta
: mtoprak@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Hatice Kübra ÜSTÜNBAŞ
Görevi
: Bölümler Sekreteri / Kütüphane
Telefon
: 352 207 66 00 - 36513
E-Posta
: kubraustunbas@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Şengül ÇAKIR
Görevi
:
Telefon
: 352 207 66 00 - 36518
E-Posta
: Sengulcakir@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: İsmail ÖZDEMİR
Görevi
:
Telefon
: 352 207 66 00 - 36514
E-Posta
: ozdemiri@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Kerim KARADUMAN
Görevi
:
Telefon
: 352 207 66 00 - 36514
E-Posta
: kerimk@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Abdulmutalip ASLANTAŞ
Görevi
:
Telefon
: 352 207 66 00 - 36514
E-Posta
: abdulmutalipaslantas@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı