Dekanın Mesajı
Sevgili Öğrenciler, 
 
İnsanları seviyor ve onlara hizmet sunmaktan hoşlanıyor musunuz? Farklı kültürleri tanımaktan keyif mi alıyorsunuz? Bireylerarası iletişimde başarılı olduğunuzu mu düşünüyorsunuz? O halde turizm alanında öğrenim görmek için iyi bir aday olabilirsiniz. Hedeflerinize ulaşmak için Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi sizin turizm ile ilgili alanlarda iyi bir eğitim alarak turizm sektöründe nitelikli işlerde istihdam edilebilmeniz için fırsatlar sağlayabilir. 
 
Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi üç bölümden oluşan bir yükseköğretim kurumudur. Aktif olarak öğrenci alan bölümler, "Turizm İşletmeciliği Bölümü" ve "Turizm Rehberliği Bölümü"dür. "Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü"nün ise kuruluş çalışmaları devam etmektedir.
 
"Turizm İşletmeciliği Bölümü"nde öğrenim goren öğrenciler mezun olmaya hak kazandıklarında turizm işletmecisi, "Turizm Rehberliği Bölümü"nden mezun olmaya hak kazananlar ise turist rehberi adayı olarak lisans diploması alırlar.  Bölümlerimizin temel amacı, turizm sektörünün ve turizm işletmelerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli orta ve üst kademe yönetici adaylarını, uygulamaya ve diyaloga dayalı bir mesleki eğitim çerçevesinde yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerin; (a) biri İngilizce olmak üzere, (b) iki yabancı dil, (c) bilgi teknolojileri, (d) turizm sektörü ve turizm işletmeleri, (e) modern işletmecilik ve yöneticilik ile ilgili bilgi ve becerilerle donatılması için gerekli tüm imkânların oluşturulması ve öğrencilerin kullanımına sunulmasını en başta gelen sorumluluk alanımız olarak görmekteyiz.
 
Bölümlerimizin müfredatı, yabancı dil ve mesleki eğitim ağırlıklı olup, temel işletmecilik ve rehberlik bilgileriyle de desteklenmektedir. Verilen teorik ve uygulamalı derslere ek olarak "Turizm İşletmeciliği Bölümü" öğrencileri mezun olabilmek için 90 işgünü:  (a) Turizm işletme belgeli 3, 4 ve 5 yıldızlı oteller ve 4 ve 5 yıldızlı tatil köyleri ile 1. sınıf moteller; b) Seyahat acentaları ve tur operatörleri; (c) Hava yolu işletmeleri; (d) Turizm işletme belgeli yiyecek ve içecek işletmeleri; ve (e) Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilen kamu kuruluşlarına ait eğitim ve dinlenme tesislerinde; "Turizm Rehberliği Bölümü" öğrencileri ise 45 işgünü: (a) Yurt içinde veya yurt dışında faaliyet gösteren seyahat acentaları ve tur operatörleri, (b) Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı turizm danışma büroları, (c) Müze ve oren yerleri,  (d) Yukarıda belirtilen staj yerleri dışında kalan Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile uygun görülen diğer yerler, (e) Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilen kamu kuruluşları ile hediyelik ve hatıra eşya satış mağazalarında staj yapmak zorundadırlar. Öğrencilerimiz stajlarını yurtiçindeki belirtilen işletmelerde yapabilecekleri gibi yurtdışındaki benzer nitelikteki işletmelerde de yapabilirler. 
 
Turizm sektörünün ve turizm işletmelerinin gereksinim duyduğu “yeteneklere”, “yeterliliklere” ve “yetkinliklere” sahip olan ORTA VE ÜST KADEME YÖNETİCİ ve PROFESYONEL TURİST REHBERİ ADAYLARI yetiştirmek amacıyla öğrencilerimizin;

a ) İyi ve ileri derecede İngilizce bilgisine sahip olmalarını,
b ) Mesleki bilgi ve beceriler ile donatılmalarını,
c ) İkinci bir yabancı dil bilmelerini,
d ) Farklı toplumsal yapıları ve özelliklerini öğrenmelerini,
e ) Kendi yeteneklerini keşfetme ve bu yeteneklerini geliştirmelerini,
f  ) İyi ve kolay iletişim kurabilme yeteneği geliştirmelerini,
g ) Ekip çalışmasını öğrenmelerini,
h ) Yaratıcı ve üretici bir kişiliğe kavuşmalarını,
i  ) Hoşgörü, sorumluluk, disiplin, nezaket ve saygı gibi değerleri kazanılmalarını amaçlamaktayız.
 
Fakültemiz turizm işletmeciliği ve rehberliği alanında Türkiye’de tercih edilen yükseköğretim birimleri arasında en ön sıralarda yer almaktadır. Aldıkları uygulamalı mesleki eğitim sonrasında öğrencilerimizin; 
 
a ) Teorik bilgileri ile uygulama becerileri bütünleşir,
b ) Nitelikli iş bulma imkânları artar,
c ) Özgüvenleri artar,
d ) Sorumluluk duyguları gelişir,
e ) Çalışma alışkanlıkları olumlu yönde gelişir,
f ) Mesleki ve teknik becerileri gerçek iş ortamında oluşur,
g ) İşbirliği içinde ekip ruhu ve takım anlayışı ile hareket edebilme kültürleri gelişir.

 
Turizmin, dünyada ve ülkemizde en hızlı gelişen sektörlerden biri olduğu dikkate alındığında, "Turizm İşletmeciliği Bölümü" ve "Turizm Rehberliği Bölümü" mezunları için sektörde çok çeşitli iş imkânları ve büyük fırsatlar bulunmaktadır. Mezunlar turizm sektörünün çeşitli alanlarında kolaylıkla istihdam edilme avantajını elde etmektedir.  Bu alanlar; konaklama işletmeleri, seyahat acentaları ve tur operatörleri, yiyecek ve içecek işletmeleri, müze  ve oren yerleri ile başta havayolları olmak üzere ulaştırma işletmeleri, eğlence ve animasyon işletmeleri, hediyelik eşya mağazaları, kongre ve fuar organizasyonu yapan işletmeler, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve turizm eğitim kurumlarında akademik kadrolarda çalışabilirler. Ayrıca girişimci olarak bağımsız iş olanakları oluşturabilirler;mezunların KOBİ niteliğindeki tesisler kurarak kendi işlerini oluşturabilecekleri birçok imkânları bulunmaktadır. Özetle, mezunlarımız iş dünyasına hızlı adapte olacak, donanımlı bireyler olarak yetiştirilmektedir.  Önümüzdeki dönemlerde yeni öğretim üyelerinin kadromuza katılması ile başarı seviyemizi daha üst sıralara yükseltmeyi hedeflemekteyiz. Sizlerle daha başarılı olacağımıza inanıyor ve aramıza katılmanızdan dolayı mutlu olacağımızı ifade etmek istiyorum.

 Prof. Dr. Kenan GÜLLÜ
                                                                                                                                                                                                  DEKAN