Furkan Mustafa ONURSOY
Adı Soyadı
Furkan Mustafa ONURSOY
Ünvanı/Görevi
Büro Personeli Tahakkuk
E-Posta
furkanonursoy@erciyes.edu.tr
Telefon
+90 352 207 66 66 - (352 207 66 00 - 36507)
Görev Tanımı

1) Birimine bağlı olan personellerin, maaş bordroları, terfi, kademe, derece artışları, SGK ile ilgili işleri takip etmek.

2) Personellerin maaş bordrolarını hazırlamak.

3) Akademik personellerin ek derslerini hazırlamak.

4) Birimin ihtiyacı durumunda satın alma yapmak ve ilgili firmalardan gelen faturalara ait, ödeme emri belgelerini hazırlamak.

5) Satın almanın durumuna göre Demirbaş ve Tüketim olan malzemeleri Taşınır Kayıt Kontrol görevlisi ile haberleşerek ilgili taşınır hesaplarına kayıt etmesini sağlamak.

6) Birimin Ödeme kalemlerini sürekli kontrol altında tutmak.

7) Yıllık Bütçe çalışmalarını zamanı gelince hazırlamak ilgili birime ulaştırmak.

8) Kırtasiye ve temizlik malzemelerinin depo durumunu takip etmek. Eksilen ve alınması gerekli olan malzemelerin teminini sağlamak.

9) Zimmetinde kullandığı araç-gereç vb. eşyayı korumak.

10) Fakülte Yönetiminin görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapmak