Staj İşlemleri

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İŞYERİ EĞİTİMİ (STAJ) DEĞERLENDİRME ESASLARI

a - Öğrenci işyeri eğitimleri (staj) hakkında değerlendirme süreleri her dönem başında Fakülte Dekanlığınca ilan edilir.

b - İşyeri eğitimi (staj) danışmanı öğretim elemanları, gerçekleştirilen işyeri eğitimi faaliyetine yönelik öğrenci yoğunluğunu dikkate alarak yazılı ve/veya sözlü değerlendirme sınavı yaparlar.

c - İşyeri eğitimi değerlendirme sınavına girmeyen ve mazeret beyan eden öğrencinin mazeretinin danışman öğretim elemanı tarafından kabul edilmesi durumunda, Dekanlıkça ilan edilen süreler içerisinde kalmak kaydıyla, mazereti danışman öğretim elemanınca uygun görülen öğrenciler yazılı ve/veya sözlü mazeret sınavına alınabilirler. Mazeret sınavına girmeyen öğrencinin işyeri eğitimi faaliyeti kabul edilmez.

d - Yazılı ve sözlü sınavların sonucuna göre öğrencilerin işyeri eğitimi (staj) değerlendirmeleri yapılır ve bu konuda nihai karar Fakülte Staj Komisyonu tarafından verilir.

e - Danışman, İşyeri Eğitimi (Staj) Raporu'nu aşağıdaki kriterlere göre değerlendirir:
  • Öğrencinin, işyerinde en az 3 adet ve farklı zamanlarda çekilmiş fotoğrafı mevcut mu?
  • İşyeri eğitimi (staj) raporunda yöneticinin kaşe ve imzası var mı?
  • Öğrenci, işyeri eğitimi (staj) raporunu kriterlere uygun bir şekilde doldurmuş mu?
  • İşyeri eğitimi (staj) raporunu oluşturan ana bölüm (üç alt bölümden oluşur) eksiksiz doldurulmuş mu?
  • Danışman tarafından tespit edilen önemli bir eksiklik var mıdır?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------