Gülhan KAŞIKÇI BASUT
Adı Soyadı
Gülhan KAŞIKÇI BASUT
Ünvanı/Görevi
Memur Özel Kalem
E-Posta
gulhanbasut@erciyes.edu.tr
Telefon
+90 352 207 66 66 - (352 207 66 00 - 36500 - 36501)
Görev Tanımı

Özel Kalem Memurunun Görev ve Sorumlulukları

1) Bağlı bulunduğu yöneticilerin iç ve dış görüşmelerini düzenleyerek, yetkililerle yapılması gerekli görülen görüşmeleri, makamın zaman ve iş durumlarını da dikkate alarak planlamak.

2) Protokol kurallarına riayet etmek.

3) Yöneticilerin yazılı ve sözlü direktiflerinin ilgili kişi ve birimlere iletilmesini sağlamak.

4) Fakülteye gelen ve giden evrakları evrak kayıt sistemine kayıt etmek.

5) Üst yöneticilerce verilen yazıları Fakülte Sekreterinin bilgisi dahilinde yapmak.

6) Akademik ve idari personele gerekli duyuruları yapmak.

7) Faks iletileri ile ilgili işlemleri yapmak, yerine ulaştırmak.

8) Zimmetinde kullandığı araç-gereç vb. eşyayı korumak

9) Fakülte Yönetiminin görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapmak