Özgörev, Özülkü ve Değerler
ÖZGÖREVİMİZ
 
Teori ve uygulamaya dayalı bilgiyle donatılmış, turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli mezunlar yetiştirmektir.

ÖZÜLKÜMÜZ
 
Çağın gerektirdiği yeniliklere açık, hür ve bilimsel düşünceye sahip, hukuka saygılı, üreten, tartışan, topluma ve ülke ekonomisine hizmet etme düşüncesi ve sorumluluğunda olan, küresel düzeydeki rekabete ayak uydurabilecek donanıma sahip mezunlar yetiştiren, ülkenin önde gelen turizm fakülteleri arasında yer almaktır.

DEĞERLERİMİZ

Yenilikçilik,
Etkili iletişim,
Etkinlik ve verimlilik,
Ekip çalışmasına yatkınlık,
Şeffaflık, dürüstlük ve güvenilirlik,
“Atatürk İlke ve İnkılâpları”na bağlılık.

ÖĞRETİM ANLAYIŞI VE SORUMLULUKLARIMIZ

Fakültemizin temel amacı; turizm sektörünün ve turizm işletmelerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli orta ve üst kademe yönetici adaylarını, uygulamaya ve diyaloga dayalı bir mesleki eğitim çerçevesinde yetiştirmektir.Bu amaç doğrultusunda öğrencilerin; (a) biri İngilizce olmak üzere, (b) iki yabancı dil, (c) bilgi teknolojileri, (d) turizm sektörü ve turizm işletmeleri, (e) modern işletmecilik ve yöneticilik ile ilgili bilgi ve becerilerle donatılması için gerekli tüm imkanların yaratılması ve öğrencilerin kullanımına sunulması, fakültemizin temel sorumluluk alanı olarak belirlenmiştir.