Güngör GÜNAY
Adı Soyadı
Güngör GÜNAY
Ünvanı/Görevi
Şef - Yazı İşleri
E-Posta
gunayg@erciyes.edu.tr
Telefon
+90 352 207 66 66 - (352 207 66 00 - 36506)
Görev Tanımı

Yazı İşleri Birimi Görev ve Sorumlulukları

1) Kurumun resmi yazışmalarını Fakülte Sekreterinin bilgisi dahilinde yapmak ve uygun dosyalama sistemini sağlamak.

2) Fakülteye gelen ve giden evrakları evrak kayıt sistemine kayıt ederek, kurum içinde ilgili kişi ve birimlere dağıtmak.

3) Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu Kararlarını yazmak.

4) Eğitim-Öğretim ve öğrenci işleri ile ilgili yazışmaları yapmak.

5) Fakülte akademik ve idari (Uygulama oteli dâhil) personelinin özlük işlemlerini takip etmek

6) Hizmet alımı personelin özlük işlerini takip etmek.

7) Zimmetinde kullandığı araç-gereç vb. eşyayı korumak.

8) Fakülte Yönetiminin görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapmak.