Mezunlarımız ve Derneğimiz


ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ MEZUNLARI VE MENSUPLARI DERNEĞİ

Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Mezunları ve Mensupları Derneği olarak, "Erciyes Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu" ile "Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi" mezunlarının; fakülte yönetimi, öğrencileri, turizm sektörü ile temsilcileri arasında diyalog, işbirliği ve dayanışma oluşturmak amacıyla kurulmuştur.

DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİMİZ

 1. Derneğin amacında belirtilen faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
 2. Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
 3. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,
 4. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
 5. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
 6. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
 7. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
 8. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
 9. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde aynı hak tesis etmek,
 10. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,
 11. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
 12. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 13. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
 14. Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,
 15. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,
 16. Mezunlara iş imkânı sağlamak amacıyla çeşitli faaliyetlerde bulunmak ve bunlara destek vermek,
 17. Turizm sektöründe faaliyetlerini sürdüren diğer dernek, birlik, vakıf ve İşletmelerle daha etkin iletişim halinde olmak ve gerektiğinde bu dernek, vakıf ve işletmelerin çalışmalarına katılmak,
 18. Üyeler arasında iletişim sağlamak amacıyla çeşitli halinde bülten veya dergi çıkarmak,
 19. Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi'nin ve öğrencilerinin düzenlediği kültürel ve sosyal faaliyetlere destekte bulunmak, mezunlarla buluşturarak kültürel, sosyal, gezi ve spor faaliyetleri düzenlemek ya da destek olmak,
 20. Mezun ve öğrenciler arasındaki iletişimi arttırarak, aralarında dayanışma ruhu yaratmak amacıyla; yılın belli dönemlerinde yapılan çeşitli etkinliklerle mezun ve öğrencileri bir araya getirmek.
 21. Her türlü hediyelik eşya yaptırmak, satmak ve dağıtmak. Bu ürünlerde Fakülte Yönetiminin onayı ile Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi logosu kullanmak, bu amaca uygun mağaza, sanal mağaza ve internet sitesi açmak, işletmek ve işlettirmek.

ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ

Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan, derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan, Erciyes Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ile Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi'nin Turizm İşletmeciliği, Turizm Rehberliği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümlerinden lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamış mezunlar ile bu bölümlerin son sınıf öğrencileri, Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi bünyesinde görev yapmış ve yapmakta olan öğretim üyesi, öğretim elemanları, araştırma görevlileri ve idari personel bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

DERNEK TÜZÜĞÜ İÇİN TIKLAYINIZ.

Detaylı bilgi almak, üye olmak ve sorularınız için dernek yetkililerine aşağıda yer alan karekodu okutarak sosyal medya adreslerinden ulaşabilirsiniz.