Şengül ÇAKIR
Adı Soyadı
Şengül ÇAKIR
Ünvanı/Görevi
Yardımcı Hizmetler
E-Posta
Sengulcakir@erciyes.edu.tr
Telefon
+90 352 207 66 66 - (352 207 66 00 - 36518)
Görev Tanımı

1) Fakültenin idari birimleri, öğretim elemanları ofisleri, derslikler, tuvaletler, koridorlar ve merdivenler gibi tüm kapalı alanlarını plana uygun biçimde temizlemek.

2) Fakültenin açık alanlarının (bahçe) bakım ve temizliğini yapmak.

3) Her türlü yazı ve dosyayı dağıtmak ve toplamak.

4) Her akşam derslik ve koridorların camlarını kontrol ederek, açık olanları kapatmak.

5) Her sabah büro, derslik ve koridorların çöplerini boşaltmak.

6) Bina girişleri ve çevresini sürekli olarak kontrol etmek ve temizliğini yapmak.

7) Ulusal bayramlarda ve önemli günlerde bayrak ve flama asmak.

8) Gerekli görülen durumlarda çay ocağına refakat etmek.

9) Her yıl Haziran ve Şubat ayında olmak üzere bütün binanın ayrıntılı temizliğini yaparak yeni döneme hazır hale getirmek.

10) Bağlı olduğu süreç ile ilgili üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak,

11) Zimmetinde bulunan demirbaş eşyayı talimatlara uygun olarak kullanmak ve korumak.