Neden ERÜ Turizm Fakültesi?

NEDEN TURİZM FAKÜLTESİ?

 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren, “TURİZM SEKTÖRÜ” dünya ekonomisinde en hızlı gelişen ve büyüyen sektörlerden biri konumundadır. Birçok ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasında lokomotif sektör konumunda olan TURİZM SEKTÖRÜ, ÜLKELERİN KALKINMASINDA ÖNEMLİ FONKSİYONU OLAN TEMEL SEKTÖRLERDEN BİRİ HALİNE GELMİŞTİR.

Türkiye’de de turizm sektörü, özellikle 1980’lerden itibaren gerek arz gerekse talep açısından önemli bir gelişme göstermekte olup, ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlamaktadır. Turizm sektörünün ülkenin döviz girdisinin artmasına, yeni istihdam alanlarının oluşmasına, bölgesel kalkınmaya, sektöre girdi sağlayan 54 farklı sektöre yönelik katma değer oluşmasına ve devlet gelirlerinin artmasına önemli düzeyde katkısı bulunmaktadır.
 
Turizm sektörünün dünyada ve Türkiye’de hızlı bir gelişme göstermesi, bu sektörde çalışacak nitelikli işgücü gereksinimi de artırmıştır. Bu bağlamda, ülkemizdeki konaklama, yiyecek-içecek ve havayolu işletmeleri ile seyahat acentaları gibi turizm sektörüne doğrudan hizmet veren işletmelerin gereksinim duyduğu nitelikli işgücü açığını kapatmak üzere üniversitelerimizde önlisans ve lisans düzeyinde yükseköğretim veren kurumlar bulunmaktadır.