Genel Bilgiler

GENEL BİLGİLER

AKADEMİK KADRO

Fakültemizin akademik kadrosu;
 • Şeffaflık ve çalışkanlık ilkelerine bağlı,
 • Sürekli gelişimi sağlamaya yönelik bir akademik ortam oluşturmayı misyon olarak üstlenmiş,
 • Alanlarında uzmanlaşmış ve sektörle  diyalog içerisinde çalışan katılımcı öğretim elemanlarından oluşmaktadır.
Fakültemizin daimi kadrosunda;
 • 3 Profesör Doktor
 • 4 Doçent Doktor
 • 2 Dr. Öğretim Üyesi
 • 4 Öğretim Görevlisi
 • 5 Araştırma Görevlisi olmak üzere 18 akademisyen bulunmakla birlikte; teorik ve uygulamalı derslerde hem üniversitemiz bünyesindeki diğer akademik birimlerin öğretim elemanlarından hem de sektördeki uzmanlardan yararlanılmaktadır.

ÖĞRENİM SÜRESİ
 
Fakültemizin öğrenim süresi dört yıldır ve dersler yarıyıl esasına göre yürütülmektedir. Eğitim dönemleri içerisinde zorunlu derslerin yanı sıra, öğrencinin ilgi ve yeteneğine yönelik seçmeli dersler de bulunmaktadır. Fakültemizden mezun olabilmek için,  Turizm İşletmeciliği Bölümü öğrencilerinin 90 iş günü, Turizm Rehberliği Bölümü öğrencilerinin ise 45 iş günü staj yapma zorunlulukları bulunmaktadır.
 
BÖLÜMLER
 
Fakültemizin Turizm İşletmeciliği Bölümü, Turizm Rehberliği Bölümü ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü olmak üzere üç bölümü bulunmakta olup, Turizm İşletmeciliği Bölümü ve Turizm Rehberliği Bölümü şu an aktif olarak öğrenci almaktadır. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'ne ileriki yıllarda öğrenci alınması planlanmaktadır.
 
SAHİP OLDUĞUMUZ İMKANLAR, YERLEŞKE (KAMPÜS) İMKANLARI
 
Fakültenin Erciyes Üniversitesi Merkez Yerleşkesi’nde hizmet vermesinden dolayı üniversitenin tüm sosyal, kültürel ve spor olanaklarının tümünden Fakülte öğrencileri de yararlanabilmektedir. Merkez Yerleşke’de;
 • Kadir Has Merkez Kütüphanesi’nde bulunan zengin sayılabilecek basılı kitap ve dergi arşivinin yanı sıra, e-kitap, e-dergi ve e-tez’lere de her öğrenci rahatlıkla ulaşılabilir.
 • Uluslararası Ofis’in faaliyetleri ve sağladığı imkanlar çerçevesinde; öğrenciler Sokrates/Erasmus Değişim Programları’ndan, Leonardo Da Vinci Projeleri’nden ve Gençlik Grubu Faaliyetleri’nden faydalanabilir.
 • Bilgi ve İletişim Merkezi’nin sağladığı imkanlar çerçevesinde internet bağlantısı, online katalog ve online veritabanı bağlantılarından yararlanılabilir.
 • Ayrıca kulüp çalışmalarının, Kültür Merkezlerinin ve çeşitli akademik birimlerin düzenlemiş oldukları geziler, müzik şölenleri, sergiler, tiyatro oyunları, konserler ve sportif karşılaşmalar ile öğrenciler tam bir sosyal ve kültürel doyuma ulaşmaktadırlar. Burada belirtilenler Merkez Yerleşkenin imkanlarının çok küçük bir kısmını oluşturmaktadır. Geri kalan imkanları ise öğrencilerin keşfetmesi beklenmektedir.

MESLEKİ UYGULAMA İMKANLARI
 
Derslerin uygulamalı olarak yürütülmesinde;
 • Üniversitenin Erciyes Dağı’ndaki “Dağ Evi”nden,
 • Merkez Yerleşke’nin içinde bulunan “Hızıroğlu Konağı”ndan ve Üniversiteye ait “Talas Sosyal Tesisleri”nden yararlanılmaktadır.
 • Ayrıca, şehir merkezinde bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan turizm işletmesi belgeli konaklama işletmeleri ile seyahat acentalarından alınan destekler ile uygulamalı dersler yapılmaktadır.

KONAKLAMA İMKANLARI
 
Fakültemize kayıt yaptıran hem kız hem de erkek öğrenciler için Kayseri’de Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarının yanı sıra bir çok kamu kuruluşunun tesisleri ve özel yurtlar bulunmaktadır.
 
BURS İMKANLARI

 • Erciyes Üniversitesi Bursu
 • Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Bursları
 • Türk Eğitim Vakfı Bursu ile
 • Bölgedeki kamu ve özel kurumlardan burs alınabilmektedir.

ETKİNLİKLERİMİZ

Fakültemiz;
 • Leonardo Da Vinci Hareketlilik Projeleri kapsamında Ulusal Ajansa sunulan “Akdeniz Havzasındaki Sürdürülebilir Turizme Avrupa Boyutunun Katkısı: Yeni Yaklaşımlar ve Açılımlar Projesi” nin yürütücülüğünü yapmaktadır.
 • “Leonardo Da Vinci Transfer of Innovation Projeleri kapsamında Ulusal Ajansa sunulan “Contribution of the European Dimension to the Qualifications and Employibility of Women in the Tourism Industry” Projesi’nde Nevşehir Üniversitesi Meslek Yüksekokulu ile ortaklık yapmaktadır.
 • Türkiye İş Kurumu Aktif İstihdam Tedbirleri Projeleri kapsamında Merkezi İhale ve Finans Kurumu’na sunulmak üzere hazırlık çalışmaları devam eden “İşsiz ve Vasıfsız Dezavantajlı Kadınların Turizm ve Sektöründe İstihdamı” konulu projesi planlanmaktadır.
 • Belirtilen bu projelerin yanı sıra, Kayseri’de faaliyet gösteren Turizm Dernekleri ve Turizm işletmeleri ile birlikte kitap ve kataloglar  hazırlamakta, çeşitli “Tanıtım Çalışmaları” ve “Bilimsel Etkinlikleri” organize etmektedirler

MEZUNİYET SONRASI İŞ İMKANLARI
 
Mezunlar için turizmin hızla geliştiği ülkemizde çok çeşitli iş olanakları bulunmaktadır. Fakülte mezunlarının istihdamında herhangi bir sorun olmamaktadır ve aşağıdaki alanlarda iş imkanı yakalayabilmektedirler;
 
Turizm İşletmeciliği Bölümü Mezunları

 • Konaklama işletmeleri,
 • Seyahat işletmeleri,
 • Yiyecek ve içecek işletmeleri,
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı,
 • Hediyelik eşya mağazaları,
 • Animasyon ve eğlence işletmeleri,
 • Bağımsız iş olanakları (büyük sermaye gerektirmeyen pansiyon, bar ve benzeri yerlerin işletmecisi olarak mezunlar kendi işlerini kurabilirler) ve Turizm eğitim kurumlarının gereksinim duyduğu akademik kadrolarda çalışabilirler.

Turizm Rehberliği Bölümü Mezunları

 • Bağımsız turist rehberi,
 • Seyahat acentasına bağlı turist rehberi,
 • Seyahat acentası yöneticisi,
 • Seyahat acentası enformasyon memuru,
 • Müze rehberi,
 • Başarılı ve yatkın öğrenciler için akademik kariyer imkânı,
 • Eğitim Bilimleri alanında yüksek lisans yapan mezun öğrenciler için ortaöğretim kurumlarında meslek dersi öğretmeni olma fırsatı da bulunmaktadırlar.