Turizm İşletmeciliği

(Misyon/Özgörev)

Turizm alanında mesleki formasyona sahip, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilen, değişime ve gelişime açık, İngilizce’nin yanı sıra ikinci bir yabancı dili konuşabilen, teorik bilgi ve uygulamaya yönelik mesleki beceri ile donatılmış, etik ilkelere bağlı olarak hareket eden, ekip halinde çalışmaya uyumlu, küresel düzeydeki rekabete ayak uydurabilecek, sektörün ve özellikle üst düzey turizm işletmelerinin ihtiyaçlarına uygun donanım ve niteliklere sahip mezunları ülkemize kazandırmaktır.