Turizmde Küresel Etik İlkeler

TURİZMDE KÜRESEL ETİK İLKELER

Dünya Turizm Örgütü, 13. Genel Kurulu’nu gerçekleştirdiği Santiago-Şili’de, turizmin toplum ve çevreye olumsuz etkilerini azaltmak, dünya turizminin sorumlu ve sürdürülebilir gelişimini bir dizi ilkeye bağlamak amacıyla, 1 Ekim 1999 tarihinde, üzerinde iki yıldır çalıştığı aşağıdaki Turizmde Küresel Etik İlkeler Bildirgesi’ni kabul etmiştir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.