ERTUMED Başkanı Furkan Mustafa ONURSOY “Mersin’in Gençlerinin Turizm Sektörü için Güçlendirilmesi Projesi” Çalıştayına Davetli Konuşmacı Olarak Katıldı.
ERTUMED Başkanı Furkan Mustafa ONURSOY “Mersin’in Gençlerinin Turizm Sektörü için Güçlendirilmesi Projesi” Çalıştayına Davetli Konuşmacı Olarak Katıldı.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali desteği ile Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanan Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler için İş Gücü Piyasası Destek Programı (NEET-PRO) kapsamında yürütülen “Mersin’in Gençlerinin Turizm Sektörü için Güçlendirilmesi Projesi’nin” çalıştayına, Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Mezunları ve Mensupları Derneği (ERTUMED) Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Furkan Mustafa Onursoy, “Kış Turizminin İstihdama Katkısı” başlıklı sunumunu başarılı bir şekilde gerçekleştirmiştir.

Bu proje, gençlerimizin turizm sektöründe daha donanımlı ve yetkin bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak amacıyla büyük bir önem arz etmektedir. Kış turizminin istihdama olan pozitif etkileri detaylı bir şekilde incelenmiş ve bu alanda gerçekleştirilebilecek yenilikçi yaklaşımlar ele alınmıştır.

MERTUSEG projesi, sektördeki gençlerin bilgi ve beceri düzeylerini artırarak, bölgesel turizmin gelişimine ve sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkıda bulunmaktadır. Bu bağlamda, sunumda paylaşılan veriler ve öneriler, akademik ve sektörel çevrelerce büyük ilgi görmüştür.

Projeye destek veren ve emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür eder, bu tür girişimlerin devam etmesini temenni ederiz. Fakültemizin mezunları ve öğrencilerinin bu tür projelerde aktif rol alarak sektöre katkı sağlamalarını teşvik etmekteyiz.


04 Haziran 2024 Salı
Toplam 0 görüntüleme