DEKANIN MESAJI


Sevgili Öğrenciler 

İnsanları seviyorsunuz ve onlara hizmet sunmaktan hoşlanıyor musunuz? Farklı kültürleri tanımaktan keyif mi alıyorsunuz? Bireylerarası iletişimde başarılı olduğunuzu mu düşünüyorsunuz? Turizm alanında öğrenim görmek için iyi bir aday olabilirsiniz. Bu bağlamda da, Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi sizin turizm ile ilgili alanlarda iyi bir eğitim alarak turizm sektöründe nitelikli işlerde istihdam edilebilmenize fırsatlar oluşturabilir. Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi üç bölümden oluşan bir yükseköğretim kurumudur. Aktif olarak öğrenci alan bölüm, "Turizm İşletmeciliği Bölümü"dür. "Turizm Rehberliği Bölümü" ile "Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü"nün kuruluş çalışmaları devam etmektedir. Önümüzdeki yıl "Turizm Rehberliği Bölümü"ne ilerleyen yıllarda da "Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü"ne öğrenci alınacaktır.

Fakültenin aktif olarak öğrenim faaliyetleri devam eden "Turizm İşletmeciliği Bölümü"nde öğrenim gören öğrenciler mezun olmaya hak kazandıklarında “Turizm İşletmecisi” unvanı ile lisans diploması alırlar. "Turizm İşletmeciliği Bölümü"nün temel amacı, turizm sektörünün ve turizm işletmelerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli orta ve üst kademe yönetici adaylarını, uygulamaya ve diyaloga dayalı bir mesleki eğitim çerçevesinde yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerin; (a) biri İngilizce olmak üzere, (b) iki yabancı dil, (c) bilgi teknolojileri, (d) turizm sektörü ve turizm işletmeleri, (e) modern işletmecilik ve yöneticilik ile ilgili bilgi ve becerilerle donatılması için gerekli tüm imkânların oluşturulması ve öğrencilerin kullanımına sunulması en başta gelen sorumluluk alanımız olarak görmekteyiz. Öğrenciler, "Turizm İşletmeciliği Bölümü"nün çerçeve ders programında yer alan 62 çeşit dersi dört yıllık (sekiz yarıyıllık) öğrenimleri boyunca görmektedirler. Çerçeve ders programında yer alan derslerin gruplandırılmış ağırlıkları; yabancı dil (İngilizce - %30 ve ikinci yabancı dil - %13) (%43), turizm meslek grubu dersleri (%28), temel işletmecilik grubu dersleri (%12), seçimlik işletmecilik ve meslek grubu (%9), kültür dersleri (%6) ve seçimlik ingilizce (%2) şeklindedir. Bu değerler göstermektedir ki, "Turizm İşletmeciliği Bölümü"nün müfredatı yabancı dil ve mesleki eğitim ağırlıklı olup, temel işletmecilik bilgileriyle de desteklenmektedir. Verilen teorik ve uygulamalı derslere ek olarak öğrenciler mezun olabilmek için 90 işgünü: (a) turizm işletme Belgeli 3, 4 ve 5 yıldızlı oteller ve 4 ve 5 yıldızlı tatil köyleri ile 1. sınıf moteller; (b) seyahat acentaları ve tur operatörleri; (c) hava yolu işletmeleri; (d) turizm işletme belgeli yiyecek ve içecek işletmeleri; ve (e) Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile Kabul edilen kamu kuruluşlarına ait eğitim ve dinlenme tesislerinde staj yapmak zorundadırlar. Öğrencilerimiz stajlarını yurtiçindeki belirtilen işletmelerde yapabilecekleri gibi yurtdışındaki benzer nitelikteki işletmelerde de yapabilirler.

Yukarıda belirtilen müfredat çerçevesinde, turizm sektörünün ve turizm işletmelerinin gereksinim duyduğu “yeteneklere”, “yeterliliklere” ve “yetkinliklere” sahip olan ORTA VE ÜST KADEME YÖNETİCİ ADAYLARI yetiştirmek amacıyla öğrencilerimizin;

a) İyi ve ileri derecede İngilizce bilgisine sahip olmalarını,
b) Mesleki bilgi ve beceriler ile donatılmalarını,
c) İkinci bir yabancı dil bilmelerini,
d) Değişik toplumsal yapıları ve özelliklerini öğrenmelerini,
e) Kendi yeteneklerini keşfetme ve bu yeteneklerini geliştirmelerini,
f) İyi ve kolay iletişim kurabilme yeteneği geliştirmelerini,
g) Ekip çalışmasını öğrenmelerini,
h) Yaratıcı ve üretici bir kişiliğe kavuşmalarını,
i) Hoşgörü, sorumluluk, disiplin, nezaket ve saygı gibi değerleri kazanılmalarını amaçlamaktayız.

Fakültemiz turizm işletmeciliği alanında Türkiye’de tercih edilen yükseköğretim birimleri arasında en ön sıralarda yer almaktadır. Aldıkları uygulamalı mesleki eğitim sonrasında öğrencilerimizin;

a) Teorik bilgileri ile uygulama becerileri bütünleşir,
b) Nitelikli iş bulma imkânları artar,
c) Özgüvenleri artar,
d) Sorumluluk duyguları gelişir,
e) Çalışma alışkanlıkları olumlu yönde gelişir,
f) Mesleki ve teknik becerileri gerçek iş ortamında oluşur,
g) İşbirliği içinde ekip ruhu ve takım anlayışı ile hareket edebilme kültürleri gelişir.

Turizmin, dünyada ve ülkemizde en hızlı gelişen sektörlerden biri olduğu dikkate alındığında "Turizm İşletmeciliği Bölümü" mezunları için sektörde çok çeşitli iş imkânları ve büyük fırsatlar bulunmaktadır.  Mezunlar turizmin çeşitli alanlarında kolaylıkla istihdam edilme avantajını elde etmektedir. Bu alanlar; konaklama işletmeleri, seyahat acentaları ve tur operatörleri, yiyecek ve içecek işletmeleri, başta havayolları olmak üzere ulaştırma işletmeleri, eğlence ve animasyon işletmeleri, hediyelik eşya mağazaları, kongre ve fuar organizasyonu yapan işletmeler, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve turizm eğitim kurumlarında akademik kadrolarda çalışabilirler, ayrıca girişimci olarak bağımsız iş olanakları oluşturabilirler; mezunların KOBİ niteliğindeki tesisler kurarak kendi işlerini oluşturabilecekleri birçok imkânları bulunmaktadır. Özetle, mezunlarımız iş dünyasına hızlı adapte olacak, donanımlı bireylerdir…


                                                                  Dekan
Adres : Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi
38039 KAYSERİ
Telefon: 0 352 207 66 00 (Ana Santral)
Sekreterlik İçin: 36500
Faks     : 0 352 437 84 11
Web : http://turizm.erciyes.edu.tr
E-Posta : turizm@erciyes.edu.tr