STAJ İŞLEMLERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
STAJ DEĞERLENDİRME ESASLARI

a) Öğrenci stajları hakkında değerlendirme süreleri her dönem başında Fakülte Dekanlığınca ilan edilir.

b)
Staj danışmanı öğretim elemanları öğrenci yoğunluğunu dikkate alarak yazılı ve/veya sözlü staj değerlendirme sınavı yaparlar.

c)
Staj değerlendirme sınavına girmeyen ve mazeret beyan eden öğrencinin mazeretinin danışman öğretim elemanı tarafından kabul edilmesi durumunda, Dekanlıkça ilan edilen süreler içerisinde kalmak kaydıyla, mazereti danışman öğretim elemanınca uygun görülen öğrenciler yazılı ve/veya sözlü mazeret sınavına alınabilirler. Mazeret sınavına girmeyen öğrencinin stajı kabul edilmez.

d)
Yazılı ve sözlü sınavların sonucuna göre öğrencilerin staj değerlendirmeleri yapılır ve bu konuda nihai karar Fakülte Staj Komisyonu tarafından verilir.

FAKÜLTE DEKANLIĞI

 


 - Staj işlemlerine Yönelik Açıklayıcı Bilgiler

 - Yurt Dışı Staj Formu

 - Staj Sonrası Geri Bildirim Formu
Adres :Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi
Yenidoğan Mahallesi Ahmet El Biruni Caddesi 38280 Talas / KAYSERİ

Telefon: 0 352 207 66 00 (Ana Santral)
Sekreterlik İçin: 36500
Faks     : 0 352 437 84 11
Web : http://turizm.erciyes.edu.tr
E-Posta : turizm@erciyes.edu.tr