SIK SORULAN SORULAR

  1. Hangi LYS puan türlerinden ile öğrenci almaktadır?

  2. Yabancı dil hazırlık var mıdır?

  3. Seçmeli yabancı dil dersleri nelerdir?

  4. Burs imkanları var mı?

  5. Uygulama dersleri var mıdır?

  6. Erciyes Üniversitesi’nde turizm ile ilgili öğrenci kulüpleri var mıdır?

  7. Turizm Fakültesi öğrencilerinin uluslararası öğrenci değişim programlarından yararlanma imkânları var mıdır?

  8. Turizm Fakültesi öğrencileri nerelerde staj yapabilmektedirler?

  9. Turizm Fakültesi mezunları hangi alanlarda çalışmaktadırlar?


1- Hangi LYS puan türlerinden ile öğrenci almaktadır?

TM-1 puan türünden öğrenci kabul edilmektedir.

Turizm Fakültesi Tavan ve Taban Puanları ÖSYM Bilgileri, 2013-2014

Bölüm Puan Türü Eğitim Süresi Kontenjan En Düşük Puan En Yüksek Puan
Turizm İşletmeciliği TM-1 4 57 235,04907 285,55458
Turizm İşletmeciliği (İ.Ö.) TM-1 4 57 219,42963 264,532422- Yabancı dil hazırlık var mıdır?

Fakültemizde yabancı dil hazırlık sınıfı yoktur. Öğrencilerimizin dört yıllık lisans eğitimlerinin bir yıl daha uzamaması, sektöre bir an önce kazandırılmaları ve kariyerlerine başlamalarını sağlamak üzere yabancı dil hazırlık sınıfı konulmamıştır.

Ancak, öğrencilerimizin iyi bir yabancı dil eğitimi alarak mezun olmalarını sağlamak üzere yoğunlaştırılmış yabancı dil programı bulunmaktadır. Bu yoğun program yabancı dil hazırlık sınıfı yerine geçmektedir. Bu sayede öğrencilerimiz hem ilave bir yıl daha okumaktan ve daha geç mezun olmaktan kurtulmakta hem de yeterli düzeyde yabancı dil (İngilizce) öğrenmektedirler. Eğitim ve öğretim planında yer alan derslerin gruplandırılmış ağırlıklarına bakmak size fikir verecektir;

 DERS GRUBU  DERS SAATİ ORANI
 İngilizce  %30
 İkinci Yabancı Dil  %13
 Temel İşletmecilik ve Ekonomi Grubu  %12
 Turizm Meslek Grubu  %28
 Genel Kültür Grubu  %6
 Seçimlik İşletmecilik ve Turizm Meslek Grubu  %9
 Seçimlik İngilizce Dersleri  %2

Fakültede verilen eğitim yabancı dil ve turizm mesleği ağırlıklı olup, temel işletmecilik bilgileriyle de desteklenmektedir.


3- Seçmeli yabancı dil dersleri nelerdir?

Fakültemizde Almanca ve Rusça olmak üzere iki seçmeli yabancı dil dersi bulunmaktadır. Bu derslerin toplam dersler içindeki ağırlıkları %14’tür. Öğrencilerimiz üçüncü ve dördüncü sınıfta Almanca ve Rusça olmak üzere ikinci bir yabancı dil seçebilmektedirler. Gelecek yıllarda turizm sektörü için önem arz eden diğer yabancı diller de seçmeli ders olarak eğitim öğretim planımıza dahil edilecektir.


4- Burs imkanları var mı?

Fakültemiz öğrencileri aşağıda belirtilen burslara başvurabilmektedirler:

• Turizm Fakültesi Türkan-Tuncer HASÇALIK Hayırsever Bursu
• Erciyes Üniversitesi Bursu
• Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Bursları
• Türk Eğitim Vakfı Bursu ile
• Bölgedeki kamu ve özel kurumlardan burs alınabilmektedir.

Burslarla ilgili daha geniş bilgi almak için öğrencilerimizin sınıf danışmanlarına müracaat etmeleri yararlı olacaktır.


5- Uygulama dersleri var mıdır?

Fakültemiz eğitim öğretim planında aşağıdaki dersler uygulamalı olarak verilmektedir:

Temel Bilgi Teknolojisi I
Temel Bilgi Teknolojisi II
Mutfak Sanatları
Önbüro Hizmetleri
Otel İşletmelerinde Bilgisayar Uygulamaları
Yiyecek ve İçecek Servisi
Kat Hizmetleri
Seçmeli Seminer I (Turizmde Dağıtım Kanalları, Halkla İlişkiler, Turizm Ekonomisi)
Seçmeli Seminer II (Turizmde Dağıtım Kanalları, Halkla İlişkiler, Turizm Ekonomisi)
Bitirme Tezi I
Bitirme Tezi II6- Erciyes Üniversitesi’nde turizm ile ilgili öğrenci kulüpleri var mıdır?

Evet vardır. Öğrenci Kulüpleri ve Toplulukları Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı birimler olarak faaliyet göstermektedir. Öğrencilerimizin hemen hemen her ilgi alanına hitap edecek düzeyde yeterince kulüp ve topluluk mevcuttur. Turizm öğrencilerinin daha yakından ilgisini oluşturan kulüpler aşağıda verilmiştir:

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ KULÜBÜ
GASTRONOMİ KULÜBÜ


Bununla birlikte, üniversitemizde faaliyet gösteren diğer kulüplerle ilgili daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki web adresini ziyaret edebilirsiniz:
http://www.erciyes.edu.tr/tr/index.asp?menu=KampusteYasam&eru_sayfa=kulupler


7- Turizm Fakültesi öğrencilerinin uluslararası öğrenci değişim programlarından yararlanma imkânları var mıdır?

Fakültemiz öğrencileri ERASMUS ve Mevlana Öğrenci Değişim Programları çerçevesinde öğrenci değişim programlarından yararlanmaktadırlar. Yaklaşık olarak her dönem ERASMUS Öğrenci Değişim Programı çerçevesinde öğrencilerimiz yurt dışında bulunmaktadır. Anlaşmalı olduğumuz ülkeler arasında, Polonya, Litvanya, Macaristan ve Yunanistan yer almaktadır. Daha fazla bilgi almak için fakültemiz ERASMUS Koordinatörlüğü ile görüşmeniz yararlı olacaktır.

Ayrıca;

a) Dünyanın beşinci büyük şirketi olan Walt Disney World ile ikili anlaşmalar kapsamında ABD’ye stajyer öğrenciler gönderilmektedir.

b) Central Michigan University ile yapılan ikili anlaşmalar kapsamında Walt Disney World ile birlikte stajyer olarak gönderilen öğrencilerin eğitimlerinin desteklenmesi amacıyla eğitim ortaklığı yapılmaktadır.

c) Fakültemiz yakın zamanda, Yeni Zellanda Waiariki Institute of Technology, Rotorua, New Zealand, ile 2+2 Eğitim Programı işbirliği ön çalışmalarımız devam etmektedir. Bu çerçevede açılacak bölümü tercih eden öğrencilerimiz eğitimlerinin iki yılını Yeni Zellanda’da tamamlayacaklardır.

d) Hilton Kayseri Oteli, Novotel ve Ibis Otel ile öğrencilerin mesleki eğitimi ve gelişimi kapsamında işbirliği yapılmaktadır.

e) Yurt Dışında Staj ve Eğitim: Orlando, Florida, ABD’de bulunan Walt Disney World® Resort’daki “Uluslararası Disney Programları”

• Disney Uluslararası Üniversite Programı

• Kültürel Temsilci Deneyimi

Belirtilen bu kurumların yanı sıra, Kayseri’de faaliyet gösteren turizm dernekleri ve turizm işletmeleri ile yakından işbirliği içerisindeyiz.


8- Turizm Fakültesi öğrencileri nerelerde staj yapabilmektedirler?

Eğitim ve öğretim planında verilen teorik ve uygulamalı derslere ek olarak öğrenciler mezun olabilmek için altı ay süre ile (150 işgünü):

(a) Turizm işletme belgeli konaklama işletmeleri (3, 4 ve 5 yıldızlı oteller ile 4 ve 5 yıldızlı tatil köyleri),

(b) Seyahat acentaları (sadece A ve B grubu),

(c) Ulusal ve uluslararası havayolu işletmeleri,

(d) Hava alanlarındaki yiyecek ve içecek işletmeleri ile havayollarının bilet satış ve rezervasyon ofisleri,

(e) Turizm işletme belgeli yiyecek-içecek işletmeleri,

(f) Yurtdışında faaliyet gösteren konaklama işletmeleri, yiyecek ve içecek işletmeleri ile seyahat acentaları ve tur operatörleri,

(g) Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilen kamu kuruluşlarına ait eğitim ve dinlenme tesisleri,

(h) Work and travel kapsamında yurtdışında çalışılan işletmeler.

(ı) Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı birimler,

(i) Yukarıda belirtilen staj yerleri dışında kalan ancak Fakülte Staj Komisyonunca turizm faaliyeti ile iştigal ettiği tespit ve Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilen diğer işletmelerde (örneğin sağlık turizmi ve kongre organizasyonu kapsamında faaliyet gösteren işletmeler gibi)

staj yapmak zorundadırlar. Öğrencilerimiz stajlarını yurtiçindeki belirtilen işletmelerde yapabilecekleri gibi yurtdışındaki benzer nitelikteki işletmelerde de yapabilirler.


9- Turizm Fakültesi mezunları hangi alanlarda çalışmaktadırlar?

Fakültemiz eğitim ve öğretim planı çerçevesinde öğrencilerimiz, turizm sektörünün ve turizm işletmelerinin gereksinim duyduğu “yeteneklere”, “yeterliliklere” ve “yetkinliklere” sahip olan ORTA ve ÜST KADEME YÖNETİCİ ADAYLARI olarak yetiştirilmektedirler.

Bölüm mezunları için, turizmin hızla geliştiği ülkemizde ulaştırma işletmeleri, seyahat acentaları, yiyecek içecek işletmeleri, konaklama işletmeleri, müzeler ve milli parklar gibi işletmelerde çok çeşitli iş olanakları bulunmaktadır:

Konaklama işletmelerinde; Otel Müdürü, Önbüro Müdürü, Yiyecek İçecek Müdürü, Bar Yöneticisi, Restoran Şefi, Garson, Resepsiyon Şefi, Resepsiyonist, Kat Hizmetleri Yöneticisi, Kat Şefi gibi otel işletmelerinin sağladığı değişik mevkilerde çalışma imkânı,

Yeme-içme işletmelerinde; Restoran Müdürü, Restoran Şefi, Şef Garson, Barmen, Barmaid vb. mevkilerde çalışma imkânı,

Seyahat acentalarında; İşletme sorumlu müdürlüğü, tur yöneticiliği, enformasyon memurluğu vb. mevkilerde çalışma imkânı,

Turizm Bakanlığı’nda müfettiş ve bakanlığın çeşitli kademelerinde değişik görevler, kamuya ait turistik tesislerde iş imkânları, başarılı ve yatkın öğrenciler için akademik kariyer imkânı bulunmaktadır.

Ayrıca, Eğitim Bilimleri alanında yüksek lisans yapan mezun öğrenciler için ortaöğretim kurumlarında meslek dersi öğretmeni olma fırsatı da bulunmaktadır.


Adres :Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi
Yenidoğan Mahallesi Ahmet El Biruni Caddesi 38280 Talas / KAYSERİ

Telefon: 0 352 207 66 00 (Ana Santral)
Sekreterlik İçin: 36500
Faks     : 0 352 437 84 11
Web : http://turizm.erciyes.edu.tr
E-Posta : turizm@erciyes.edu.tr