SEVİYE TESPİT SINAVI ve MUAFİYET SINAVI ESASLARI


SEVİYE TESPİT SINAVI

Seviye tespit sınavı, ilgili eğitim-öğretim yılının başında birinci sınıf öğrencilerini İngilizce dil bilgisi seviyelerine göre uygun sınıflara yerleştirmek amacıyla yapılır.

Sınav test şeklinde olup 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.


MUAFİYET SINAVI


Muafiyet sınavı, ilgili eğitim-öğretim yılının başında birinci sınıf öğrencilerine uygulanır. Bu sınav üç aşamadan oluşur ve üç aşamanın tamamından başarılı olan öğrenci, Yüksekokuldaki tüm İngilizce derslerinden muaf sayılır.

Muafiyet sınavı upper-intermediate düzeyi hedefleyen üç ana aşamadan oluşur.

Birinci Bölüm   :  Test (dilbilgisi, kelimle bilgisi, okuduğunu anlama ve dinleme)

İkinci Bölüm     : Yazma


Üçüncü Bölüm: Konuşma

Öğrencinin bir üst bölümdeki sınava girebilmesi için bir önceki bölümden en az 70 puan alması gerekmektedir. Toplam başarı puanı, birinci bölümden alınan puanın %60’ının, ikinci bölümden alınan puanın %20’sinin ve üçüncü bölümden alınan puanın %20’sinin toplanmasıyla hesaplanır.

Toplam başarı puanı 70 ve üzeri olan öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir.
65 YDS (KPDS / ÜDS), 75 YÖKDİL, 60 TOEFL IBT derecelerinden birine sahip olan öğrenciler muafiyet sınavına gerek olmaksızın tüm İngilizce derslerinden muaf tutulurlar.Adres : Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi
38039 KAYSERİ
Telefon: 0 352 207 66 00 (Ana Santral)
Sekreterlik İçin: 36500
Faks     : 0 352 437 84 11
Web : http://turizm.erciyes.edu.tr
E-Posta : turizm@erciyes.edu.tr