SEVİYE TESPİT SINAVI ve MUAFİYET SINAVI ESASLARI


SEVİYE TESPİT SINAVI

Seviye tespit sınavı, ilgili eğitim-öğretim yılının başında birinci sınıf öğrencilerini İngilizce dil bilgisi seviyelerine göre uygun sınıflara yerleştirmek amacıyla yapılır. Sınav test şeklinde olup 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.


MUAFİYET SINAVI


Muafiyet sınavı, ilgili eğitim-öğretim yılının başında birinci sınıf öğrencilerine uygulanır. Bu sınav üç aşamadan oluşur ve üç aşamanın tamamından başarılı olan öğrenci, Fakültedeki tüm İngilizce derslerinden muaf sayılır.
Muafiyet sınavı upper-intermediate düzeyi hedefleyen üç ana aşamadan oluşur. Bunlar;

Birinci Bölüm: Test (dilbilgisi, kelime bilgisi, okuduğunu anlama)

İkinci Bölüm: Yazma

Üçüncü Bölüm: Dinleme ve Konuşma


Öğrencinin bir üst bölümdeki sınava girebilmesi için bir önceki bölümden en az 70 puan alması gerekmektedir. Toplam başarı puanı, birinci bölümden alınan puanın %60’ının, ikinci bölümden alınan puanın %20’sinin ve üçüncü bölümden alınan puanın %20’sinin toplanmasıyla hesaplanır.

Toplam başarı puanı 70 ve üzeri olan öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir ve Fakültemiz Eğitim-Öğretim Planında yer alan tüm İngilizce derslerinden muaf tutulurlar.

Fakültemiz öğrencilerinden 65 YDS, 75 YÖKDİL, 78 TOEFL IBT derecelerinden birine sahip olan veya ÖSYM tarafından bu sınavlara eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan denk puan alan öğrenciler, muafiyet sınavına gerek olmaksızın Fakültemiz Eğitim-Öğretim Planında yer alan tüm İngilizce derslerinden muaf tutulurlar.

Ayrıca 50 YDS, 60 YÖKDİL, 60 TOEFL IBT derecelerinden birine sahip olan veya ÖSYM tarafından bu sınavlara eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan denk puan alan öğrenciler, Fakültemiz Eğitim-Öğretim Planında yer alan Yoğun İngilizce I ve Yoğun İngilizce II derslerinden muaf tutulurlar.
Adres :Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi
Yenidoğan Mahallesi Ahmet El Biruni Caddesi 38280 Talas / KAYSERİ

Telefon: 0 352 207 66 00 (Ana Santral)
Sekreterlik İçin: 36500
Faks     : 0 352 437 84 11
Web : http://turizm.erciyes.edu.tr
E-Posta : turizm@erciyes.edu.tr