NEDEN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ ?

NEDEN TURİZM FAKÜLTESİ ?

20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren, “TURİZM SEKTÖRÜ” dünya ekonomisinde en hızlı gelişen ve büyüyen sektörlerden biri konumundadır. Birçok ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasında lokomotif sektör konumunda olan TURİZM SEKTÖRÜ, ÜLKELERİN KALKINMASINDA ÖNEMLİ FONKSİYONU OLAN TEMEL SEKTÖRLERDEN BİRİ HALİNE GELMİŞTİR.

Türkiye’de de turizm sektörü, özellikle 1980’lerden itibaren gerek arz gerekse talep açısından önemli bir gelişme göstermekte olup, ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlamaktadır. Turizm sektörünün ülkenin döviz girdisinin artmasına, yeni istihdam alanlarının oluşmasına, bölgesel kalkınmaya, sektöre girdi sağlayan 54 farklı sektöre yönelik katma değer oluşmasına ve devlet gelirlerinin artmasına önemli düzeyde katkısı bulunmaktadır.

Turizm sektörünün dünyada ve Türkiye’de hızlı bir gelişme göstermesi, bu sektörde çalışacak nitelikli işgücü gereksinimi de artırmıştır. Bu bağlamda, ülkemizdeki konaklama, yiyecek-içecek ve havayolu işletmeleri ile seyahat acentaları gibi turizm sektörüne doğrudan hizmet veren işletmelerin gereksinim duyduğu nitelikli işgücü açığını kapatmak üzere üniversitelerimizde önlisans ve lisans düzeyinde yükseköğretim veren kurumlar bulunmaktadır.

TURİZM FAKÜLTELERİNİN ÜLKE EKONOMİSİNE VE TURİZM SEKTÖRÜNE KATKISI

Turizm Fakülteleri turizm sektörü, ülke insanları ve çalışanları için;

 • Genel ekonomi ve sosyal yapıda ekonomik ve sosyal içerikli yeni değerlerin ortaya çıkmasında,
 • Tarihi ve mili değerlerin daha iyi anlaşılması ve benimsenmesinde,
 • Uluslararası kültürel değerlerin öğrenilmesinde,
 • Sosyal ve kültürel içerikli faaliyet ve olgulara ilginin artmasında,
 • Yeni iş alanları ve yaygın iş imkânlarının oluşmasında,
 • Turizm sektörünün gereksinimlerinin karşılanması çerçevesinde, diğer tüm sektörler ile yakın ve yoğun ekonomik ve sosyal ilişkilerin kurulmasında,
 • Ülkenin çalışan ve üreten insanlarının tatil ihtiyacını karşılanmasında,
 • Döviz geliri elde edilmesinde,
 • Kişisel gelirin artmasında,
 • Sektörün değişik kademelerinde çalıştırmak için değişik eğitim seviyesindeki kişilere iş imkanı yaratmasında,
 • Yükseköğretim görmüş kişiler için daha yüksek gelir ve daha kolay iş imkanları oluşturmada,
 • Kişisel niteliklerin ve becerilerin geliştirilmesinde, önemli rol oynamakta ve büyük katkı sağlamaktadır.

NEDEN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TÜRKAN-TUNCER HASÇALIK TURİZM FAKÜLTESİ ?

Erciyes Üniversitesi Türkan-Tuncer Hasçalık Turizm Fakültesi yukarıda belirtilen amaçlara yönelik kurulmuş lisans düzeyinde öğretim veren bir yükseköğretim kurumudur. Öğrenciler, Fakültenin eğitim ve öğretim planında yeralan 62 çeşit dersi dört yıllık (sekiz yarıyıllık) öğrenimleri boyunca görmektedirler. Eğitim ve öğretim planında yer Alan derslerin gruplandırılmış ağırlıkları; Yabancı Dil (İngilizce - %30 ve İkinci Yabancı Dil - %13) (%43), Turizm Meslek Grubu Dersleri (%28), Temel İşletmecilik Grubu Dersleri (%12), Seçimlik İşletmecilik ve Meslek Grubu (%9), Kültür Dersleri (%6) ve Seçimlik İngilizce (%2) şeklindedir. Bu değerler göstermektedir ki, Fakültede verilen eğitim yabancı dil ve mesleki eğitim ağırlıklı olup, temel işletmecilik bilgileriyle de desteklenmektedir. Eğitim ve öğretim planında verilen teorik ve uygulamalı derslere ek olarak öğrenciler mezun olabilmek için 90 işgünü: (a) turizm işletme Belgeli 3, 4 ve 5 yıldızlı oteller ve 4 ve 5 yıldızlı tatil köyleri ile 1. sınıf moteller; (b) seyahat acentaları ve tur operatörleri; (c) hava yolu işletmeleri; (d) turizm işletme belgeli yiyecekiçecek işletmeleri; ve (e) Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile Kabul edilen kamu kuruluşlarına ait eğitim ve dinlenme tesislerinde staj yapmak zorundadırlar. Öğrencilerimiz stajlarını yurtiçindeki belirtilen işletmelerde yapabilecekleri gibi yurtdışındaki benzer nitelikteki işletmelerde de yapabilirler.

Yukarıda belirtilen eğitim ve öğretim planı çerçevesinde, turizm sektörünün ve turizm işletmelerinin gereksinim duyduğu “yeteneklere”, “yeterliliklere” ve “yetkinliklere” sahip olan ORTA VE ÜST KADEME YÖNETİCİ ADAYLARI yetiştirmek amacıyla kurulan Erciyes Üniversitesi Türkan-Tuncer Hasçalık Turizm Fakültesi, öğrencilerinin;

 

 • İyi ve ileri derecede İngilizce bilgisine sahip olmalarını,
 • Mesleki bilgi ve beceriler ile donatılmalarını,
 • İkinci bir yabancı dil bilmelerini
 • Değişik toplumsal yapıları ve özelliklerini öğrenmelerini,
 • Kendi yeteneklerini keşfetme ve bu yeteneklerini geliştirmelerini,
 • İyi ve kolay iletişim kurabilme yeteneği geliştirmelerini,
 • Ekip çalışmasını öğrenmelerini,
 • Yaratıcı ve üretici bir kişiliğe kavuşmalarını,
 • Hoşgörü, sorumluluk, disiplin, nezaket ve saygı gibi değerleri kazanılmalarını amaçlamaktadır.

 

Bütün bu faktörler bir arada değerlendirildiğinde; Türkiye’de tercih edilen yükseköğretim birimleri arasında, Türkan-Tuncer Hasçalık Turizm Fakültesi öğrencilerin tercihlerinde en ön sıralarda yer almaktadır.
Adres :Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi
Yenidoğan Mahallesi Ahmet El Biruni Caddesi 38280 Talas / KAYSERİ

Telefon: 0 352 207 66 00 (Ana Santral)
Sekreterlik İçin: 36500
Faks     : 0 352 437 84 11
Web : http://turizm.erciyes.edu.tr
E-Posta : turizm@erciyes.edu.tr