İNGİLİZCE DERSLERİ DEĞERLENDİRME KILAVUZLARI

A) YOĞUN İNGİLİZCE I ve II

1. Ara Sınav: Birinci ara sınav ilgili dönemin ara sınav tarihlerinde yazılı olarak yapılır. Sınavın içeriği klasik ve/veya test şeklinde düzenlenebilir. Sınav, minimum 40 puan okuduğunu anlama, maksimum 60 puan dilbilgisi konularından oluşmaktadır. Öğrencilere 100 tam puan üzerinden not verilir.

2. Ara Sınav: İkinci ara sınav, dönem içerisinde yapılan tüm pop quiz’lerin ortalaması, performans ödevleri, öğrencilerin derse olan ilgisi, katılımı ve devamı dikkate alınarak belirlenir. Bu şekilde belirlenen ikinci ara sınav notu, 100 tam puan üzerinden en geç ders döneminin son günü mesai bitimine kadar eğitmen programı aracılığı ile ilgili öğretim elemanı(ları) tarafından ilan edilir.

Yılsonu Sınavı: Güz ve Bahar yarıyılları sonunda yılsonu sınav tarihlerinde öğrenciler 100 tam puan üzerinden klasik ve/veya test şeklinde yapılacak yazılı dilbilgisi ve/veya kompozisyon sınavına alınırlar. Öğrenciler, yılsonu sınav tarihleri öncesinde Dekanlık tarafından belirlenen zaman planı çerçevesinde 100 tam puan üzerinden Konuşma ve 100 tam puan üzerinden Dinleme sınavına alınırlar. Konuşma sınavı en az iki kişiden oluşan bir komisyon tarafından gerçekleştirilir veya süreç değerlendirmesi yapılarak öğrencilerin sınıf içi konuşma performansları konuşma sınavı yerine değerlendirmeye alınabilir. Yapılan Yazılı, Konuşma ve Dinleme sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak eğitmen programı vasıtasıyla 100 tam puan üzerinden ilan edilir.
Yukarıda belirtilen şekilde yapılan I. ve II. ara sınav ile yılsonu sınav notları Fakültenin Eğitim-Öğretim Yönergesinde belirtildiği üzere mutlak not sistemine tabi tutulur ve sonuçlar elektronik olarak üniversitenin not sisteminden ilan edilir.

 
B) İNGİLİZCE I – II

1. Ara Sınav: Birinci ara sınav ilgili dönemin ara sınav tarihlerinde yazılı olarak yapılır. Sınavın içeriği klasik ve/veya test şeklinde düzenlenebilir. Sınav, minimum 40 puan okuduğunu anlama, maksimum 60 puan dilbilgisi konularından oluşmaktadır. Öğrencilere 100 tam puan üzerinden not verilir.

2. Ara Sınav: İkinci ara sınav, dönem içerisinde yapılan tüm pop quiz’lerin ortalaması, performans ödevleri, öğrencilerin derse olan ilgisi, katılımı ve devamı dikkate alınarak belirlenir. Bu şekilde belirlenen ikinci ara sınav notu, 100 tam puan üzerinden en geç ders döneminin son günü mesai bitimine kadar eğitmen programı aracılığı ile ilgili öğretim elemanı(ları) tarafından ilan edilir.

Yılsonu Sınavı: : Güz ve Bahar yarıyılları sonunda yılsonu sınav tarihlerinde öğrenciler 100 tam puan üzerinden klasik ve/veya test şeklinde yapılacak yazılı dilbilgisi ve/veya kompozisyon sınavına alınırlar. Öğrenciler, yılsonu sınav tarihleri öncesinde Dekanlık tarafından belirlenen zaman planı çerçevesinde 100 tam puan üzerinden Konuşma ve 100 tam puan üzerinden Dinleme sınavına alınırlar. Konuşma sınavı en az iki kişiden oluşan bir komisyon tarafından gerçekleştirilir veya süreç değerlendirmesi yapılarak öğrencilerin sınıf içi konuşma performansları konuşma sınavı yerine değerlendirmeye alınabilir. Yapılan yazılı, Konuşma ve Dinleme sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak eğitmen programı vasıtasıyla 100 tam puan üzerinden ilan edilir.
Yukarıda belirtilen şekilde yapılan I. ve II. ara sınav ile yılsonu sınav notları Fakültenin Eğitim-Öğretim Yönergesinde belirtildiği üzere mutlak not sistemine tabi tutulur ve sonuçlar elektronik olarak üniversitenin not sisteminden ilan edilir. 

C) İNGİLİZCE III-IV

1. Ara Sınav: Birinci ara sınav ilgili dönemin ara sınav tarihlerinde yazılı olarak yapılır. Sınavın içeriği klasik ve/veya test şeklinde düzenlenebilir. Sınav, minimum 40 puan okuduğunu anlama, maksimum 60 puan dilbilgisi konularından oluşmaktadır. Öğrencilere 100 tam puan üzerinden not verilir.

2. Ara Sınav: İkinci ara sınav, dönem içerisinde yapılan tüm pop quiz’lerin ortalaması, performans ödevleri, öğrencilerin derse olan ilgisi, katılımı ve devamı dikkate alınarak belirlenir. Bu şekilde belirlenen ikinci ara sınav notu, 100 tam puan üzerinden en geç ders döneminin son günü mesai bitimine kadar eğitmen programı aracılığı ile ilgili öğretim elemanı(ları) tarafından ilan edilir.

Yılsonu Sınavı: Güz ve Bahar yarıyılları sonunda yılsonu sınav tarihlerinde öğrenciler 100 tam puan üzerinden klasik ve/veya test şeklinde yapılacak yazılı sınava alınırlar. Öğrenciler, yılsonu sınav tarihleri öncesinde Dekanlık tarafından belirlenen zaman planı çerçevesinde 100 tam puan üzerinden Konuşma ve 100 tam puan üzerinden Dinleme sınavına alınırlar. Konuşma sınavı en az iki kişiden oluşan bir komisyon tarafından gerçekleştirilir. Yapılan Yazılı, Konuşma ve Dinleme sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak eğitmen programı vasıtasıyla 100 tam puan üzerinden ilan edilir.
Yukarıda belirtilen şekilde yapılan I. ve II. ara sınav ile yılsonu sınav notları Fakültenin Eğitim-Öğretim Yönergesinde belirtildiği üzere mutlak not sistemine tabi tutulur ve sonuçlar elektronik olarak üniversitenin not sisteminden ilan edilir. 


D) İNGİLİZCE V-VI

1. Ara Sınav: Birinci ara sınav, ilgili dönemin ara sınav tarihlerinde yazılı olarak yapılır. Sınavın içeriği klasik ve/veya test şeklinde düzenlenebilir. Sınav, minimum 40 puan okuduğunu anlama, maksimum 60 puan Mesleki İngilizceye yönelik sorulardan oluşmaktadır. Öğrencilere 100 tam puan üzerinden not verilir.

2. Ara Sınav: İkinci ara sınav, dönem içerisinde yapılan tüm pop quiz’lerin ortalaması, performans ödevleri, öğrencilerin derse olan ilgisi, katılımı ve devamı dikkate alınarak belirlenir. Bu şekilde belirlenen ikinci ara sınav notu, 100 tam puan üzerinden en geç ders döneminin son günü mesai bitimine kadar eğitmen programı aracılığı ile ilgili öğretim elemanı(ları) tarafından ilan edilir.

Yılsonu Sınavı: Güz ve Bahar yarıyılları sonunda yılsonu sınav tarihlerinde öğrenciler 100 tam puan üzerinden klasik ve/veya test şeklinde yapılacak yazılı sınavına alınırlar. Sınav, minimum 40 puan okuduğunu anlama, maksimum 60 puan Mesleki İngilizceye yönelik sorular ve/veya öğrencilerin hazırladıkları sunumlardan oluşmaktadır.

Yukarıda belirtilen şekilde yapılan I. ve II. ara sınav ile yılsonu sınav notları Fakültenin Eğitim-Öğretim Yönergesinde belirtildiği üzere mutlak not sistemine tabi tutulur ve sonuçlar elektronik olarak üniversitenin not sisteminden ilan edilir.

 
Adres :Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi
Yenidoğan Mahallesi Ahmet El Biruni Caddesi 38280 Talas / KAYSERİ

Telefon: 0 352 207 66 00 (Ana Santral)
Sekreterlik İçin: 36500
Faks     : 0 352 437 84 11
Web : http://turizm.erciyes.edu.tr
E-Posta : turizm@erciyes.edu.tr