İNGİLİZCE DERSLERİ DEĞERLENDİRME KLAVUZU

A) YOĞUN İNGİLİCZE I ve II

1. Ara Sınav: Birinci ara sınav ilgili dönemin ara sınav tarihlerinde yazılı olarak yapılır. Sınavın içeriği klasik ve/veya test şeklinde düzenlenebilir. Öğrencilere 100 tam puan üzerinden not verilir.

2. Ara Sınav: İkinci ara sınav dönem içerisinde yapılan tüm pop quiz’lerin ortalaması ile verilen ödevlerin performansı, öğrencinin derse olan ilgisi, katılımı ve devam dikkate alınarak belirlenir. Bu şekilde belirlenen ikinci ara sınav notu 100 tam puan üzerinden en geç dönem derslerinin bittiği günün mesai sonuna kadar eğitmen programı aracılığı ile ilgili öğretim elemanı(ları) tarafından ilan edilir.

Yıl Sonu Sınavı: Güz ve Bahar yarıyılları sonunda yıl sonu sınav tarihlerinde öğrenciler 70 tam puan üzerinden klasik ve/veya test şeklinde yapılacak yazılı sınava alınırlar. Dekanlığın belirleyeceği ve yıl sonu sınav tarihleri içerindeki bir günde de öğrenciler belirlenen zaman planı çerçevesinde 30 tam puan üzerinden sözlü sınavına alınırlar. Yapılan yazılı ve sözlü sınav notlarının toplamı 100 tam puan üzerinden belirlenerek eğitmen programı vasıtasıyla ilan edilir.

Yukarıda belirtilen şekilde yapılan I. ve II. ara sınav ile yıl sonu sınav notları Fakültenin Eğitim-Öğretim Yönergesinde belirtildiği üzere bağıl not sistemine tabi tutulur ve sonuçlar elektronik olarak Üniversite’nin not sisteminden ilan edilir. 

B) İNGİLİZCE I – II

 1. Ara Sınav: Birinci ara sınav ilgili dönemin ara sınav tarihlerinde yazılı olarak yapılır. Sınavın içeriği klasik ve/veya test şeklinde düzenlenebilir. Öğrencilere 100 tam puan üzerinden not verilir.

2. Ara Sınav: İkinci ara sınav dönem içerisinde yapılan tüm pop quiz’lerin ortalaması ile verilen ödevlerin performansı, öğrencinin derse olan ilgisi, katılımı ve devam dikkate alınarak belirlenir. Bu şekilde belirlenen ikinci ara sınav notu 100 tam puan üzerinden en geç dönem derslerinin bittiği günün mesai sonuna kadar eğitmen programı aracılığı ile ilgili öğretim elemanı(ları) tarafından ilan edilir.

Yıl Sonu Sınavı: Güz ve Bahar yarıyılları sonunda yıl sonu sınav tarihlerinde öğrenciler 70 tam puan üzerinden klasik ve/veya test şeklinde yapılacak yazılı sınava alınırlar. Dekanlığın belirleyeceği ve yıl sonu sınav tarihleri içerindeki bir günde de öğrenciler belirlenen zaman planı çerçevesinde 30 tam puan üzerinden sözlü sınavına alınırlar. Yapılan yazılı ve sözlü sınav notlarının toplamı 100 tam puan üzerinden belirlenerek eğitmen programı vasıtasıyla ilan edilir.

Yukarıda belirtilen şekilde yapılan I. ve II.  ara sınav ile yıl sonu sınav notları Fakültenin Eğitim-Öğretim Yönergesinde belirtildiği üzere bağıl not sistemine tabi tutulur ve sonuçlar elektronik olarak Üniversite’nin not sisteminden ilan edilir.

C) İNGİLİZCE III-IV-V-VI

 1. Ara Sınav: Birinci ara sınav ilgili dönemin ara sınav tarihlerinde yazılı olarak yapılır. Sınavın içeriği klasik ve/veya test şeklinde düzenlenebilir. Öğrencilere 100 tam puan üzerinden not verilir.

2. Ara Sınav: İkinci ara sınav dönem içerisinde yapılan tüm pop quiz’lerin ortalaması ile verilen ödevlerin performansı, öğrencinin derse olan ilgisi, katılımı ve devam dikkate alınarak belirlenir. Bu şekilde belirlenen ikinci ara sınav notu 100 tam puan üzerinden en geç dönem derslerinin bittiği günün mesai sonuna kadar eğitmen programı aracılığı ile ilgili öğretim elemanı(ları) tarafından ilan edilir.

Yıl Sonu Sınavı: Güz ve Bahar yarıyılları sonunda yıl sonu sınav tarihlerinde öğrenciler 70 tam puan üzerinden klasik ve/veya test şeklinde yapılacak yazılı sınava alınırlar. Dekanlığın belirleyeceği ve yıl sonu sınav tarihleri içerindeki bir günde de öğrenciler belirlenen zaman planı çerçevesinde 30 tam puan üzerinden sözlü sınavına alınırlar. Yapılan yazılı ve sözlü sınav notlarının toplamı 100 tam puan üzerinden belirlenerek eğitmen programı vasıtasıyla ilan edilir.

Yukarıda belirtilen şekilde yapılan I. ve II.  ara sınav ile yıl sonu sınav notları Fakültenin Eğitim-Öğretim Yönergesinde belirtildiği üzere bağıl not sistemine tabi tutulur ve sonuçlar elektronik olarak Üniversite’nin not sisteminden ilan edilir.
Adres : Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi
38039 KAYSERİ
Telefon: 0 352 207 66 00 (Ana Santral)
Sekreterlik İçin: 36500
Faks     : 0 352 437 84 11
Web : http://turizm.erciyes.edu.tr
E-Posta : turizm@erciyes.edu.tr