İKİNCİ YABANCI DİL III-IV DERSLERİ DEĞERLENDİRME KILAVUZLARI

ALMANCA III-IV

Ara Sınav:   Ara sınav, ilgili dönemin ara sınav tarihlerinde yazılı olarak yapılır. Sınavın içeriği klasik ve/veya test şeklinde düzenlenebilir. Öğrencilere 100 tam puan üzerinden not verilir.

Yılsonu Sınavı: Güz ve Bahar yarıyılları sonunda yılsonu sınav tarihlerinde öğrenciler 100 tam puan üzerinden klasik ve/veya test şeklinde yapılacak yazılı sınavına alınırlar. Sınav minimum kırk puan sunum, maksimum 60 puan Almanca dilbilgisi, mesleki Almanca, çeviri ve/veya okuduğunu anlama sorularından oluşabilir.

Yukarıda belirtilen şekilde yapılan ara sınav ile yılsonu sınav notları Fakültenin Eğitim-Öğretim Yönergesinde belirtildiği üzere mutlak not sistemine tabi tutulur ve sonuçlar elektronik olarak üniversitenin not sisteminden ilan edilir. 

RUSÇA III-IV

Ara Sınav:   Ara sınav, ilgili dönemin ara sınav tarihlerinde yazılı olarak yapılır. Sınavın içeriği klasik ve/veya test şeklinde düzenlenebilir. Öğrencilere 100 tam puan üzerinden not verilir.

Yılsonu Sınavı: Güz ve Bahar yarıyılları sonunda yılsonu sınav tarihlerinde öğrenciler 100 tam puan üzerinden klasik ve/veya test şeklinde yapılacak yazılı sınavına alınırlar. Sınav minimum kırk puan sunum, maksimum 60 puan Rusça dilbilgisi, mesleki Rusça, çeviri ve/veya okuduğunu anlama sorularından oluşabilir.

Yukarıda belirtilen şekilde yapılan ara sınav ile yılsonu sınav notları Fakültenin Eğitim-Öğretim Yönergesinde belirtildiği üzere mutlak not sistemine tabi tutulur ve sonuçlar elektronik olarak üniversitenin not sisteminden ilan edilir. 

 
Adres :Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi
Yenidoğan Mahallesi Ahmet El Biruni Caddesi 38280 Talas / KAYSERİ

Telefon: 0 352 207 66 00 (Ana Santral)
Sekreterlik İçin: 36500
Faks     : 0 352 437 84 11
Web : http://turizm.erciyes.edu.tr
E-Posta : turizm@erciyes.edu.tr