TÜRKAN-TUNCER HASÇALIK EĞİTİM BURSU İLKELERİFakültemiz Yönetim Kurulu'nun 03.02.2016 tarih ve 03/08 nolu kararına istinaden düzenlenmiştir.


T. C.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

TÜRKAN-TUNCER HASÇALIK

TURİZM FAKÜLTESİ

 

TÜRKAN-TUNCER HASÇALIK

EĞİTİM BURSU İLKELERİ

Amaç

Madde 1.

 

Bu burs ilkeleriyle, Hasçalık İnşaat tarafından maddi olarak dezavantajlı durumda olan ihtiyaç sahibi ve başarılı öğrencilere sağlanacak olan burslara başvuru koşullarının, değerlendirme ve Burs Komisyonun çalışma esaslarının belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Kapsam

Madde 2.

 

Bu burs ilkeleri, Erciyes Üniversitesi Türkan-Tuncer Hasçalık Turizm Fakültesi öğrencilerini kapsamaktadır.

Genel İlkeler

Madde 3.

a)    Her akademik dönem başında burs verilecek öğrenci adedi ve miktarı Hasçalık İnşaat tarafından belirlenir ve Fakülte Dekanlığı’na bildirilir.

b)    Burs kontenjanı ayrılacak bölümler, sınıflar, kontenjanlar, burs miktarı, başvuru için adaylardan istenecek en az giriş puanı veya Genel Akademik Not Ortalaması (GANO) ile diğer koşullar her yıl Burs Komitesi tarafından belirlenir.

c)     Burslar bir akademik dönem için olup, Eylül-Mayıs ayları dâhil olmak üzere dokuz ay süreyle verilir. Her akademik dönemde alınan başvurular bağımsız olarak değerlendirilir.

d)     Bir önceki dönemde burs almış olmak yeniden burs başvurusu yapmaya engel değildir.

Burs Koşulları

Madde 4.

Burstan yararlanabilmek için;

a)      T.C. vatandaşı olmak,

b)    Erciyes Üniversitesi Türkan-Tuncer Hasçalık Turizm Fakültesi’nde öğrenim görmek,

c)      Başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olmak,

d)     Başka kaynaklardan aylık nakit yardım şeklinde burs almamak (Kredi ve Yurtlar Kurumundan alınan öğrenim kredisi ve engelli öğrencilere verilen burslar hariç),

e)      Tütün ve tütün ürünleri kullanmamak,

f)       En az 2.50 Genel Akademik Not Ortalamasına (GANO’ya) sahip olmak (ara sınıflar için),

Burs Başvurusu ve Değerlendirmesi

Madde 5.

a)     Türkan-Tuncer Hasçalık Eğitim Bursu ile ilgili duyurular her yıl Eylül ayının ikinci haftasında ilan edilir.

b)     Eylül ayının üçüncü haftasının Cuma günü mesai bitimine kadar başvurular alınır.

c)     Bursiyer adayları ilan edilen tarihler arasında istenen belgeleri tamamlayarak Fakülte’nin öğrenci işleri bürosuna teslim ederler.

d)    Eylül ayının son haftası içerisinde Burs Komitesi, burs başvurularını inceleyerek, koşulları sağlayan öğrenciler arasından seçim yapar ve burs almaya hak kazanan öğrencilerin adı, soyadı, üniversite giriş puanları veya GANO’ları, e-posta adresleri, GSM numaraları ve banka bilgilerini içeren gerekli tüm bilgileri Fakülte Dekanlığı’na bildirir.

e)     Burs almaya hak kazanan öğrencilerle ilgili gerekli bilgiler Fakülte Dekanlığı tarafından Eylül ayının son haftasında Hasçalık İnşaat’a iletilir ve ayrıca, ilgili öğrenciler Fakülte Dekanlığı tarafından ilan edilir.

Bursların Ödenmesine Dair İlkeler

Madde 6.

Öğrenciye yapılacak ödemeler her ayın ilk haftası, Hasçalık İnşaat tarafından öğrencinin banka hesabına havale edilir.

Bursların Kesilmesini Gerektiren Genel Hükümler

Madde 7.

Aşağıda belirtilen koşullardan bir veya birden fazlasının geçerli olduğu durumlarda öğrencinin bursu kesilir;

a)  Fakülte yönetimi tarafından istenen bilgi ve belgelerin zamanında iletilmemesi,

b)     Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı olarak bir işte çalışılması (staj dışında),

c)     Yalan beyanda bulunulduğunun tespit edilmesi (Başvuru esnasında tütün ürünleri kullanmadığını beyan eden ve daha sonra kullandığı tespit edilen öğrencilerin burslarının iptal edilmesi),

d)     Güz yarıyılı sonunda GANO’nun 2.50’nin altına düşmesi,

e)      Kayıt dondurulması,

f)       Kayıt sildirme ve mezuniyet gibi nedenlerle Fakülte’den ilişiğinin kesilmesi,

g)      Burs aldığı süre içerisinde başka kaynaklardan aylık nakit ödeme şeklinde burs alınması (Kredi ve Yurtlar Kurumundan alınan öğrenim kredisi ve engelli öğrencilere verilen burslar hariç),

h)     Disiplin cezası alınması,

i)        Adli ceza aldığının tespit edilmesi,

j)       Vefat etmesi.

Turizm Fakültesi Dekanlığının Burs Verme Sürecindeki Sorumlulukları

Madde 8.

a)      Burs ilanlarının Fakülte’de duyurulması,

b)     Başvuruların kabulü, değerlendirmesi ve burs alacak öğrencilerin tespit edilmesi,

c)      Burs almaya hak kazanan öğrencilerin adları, soyadları, üniversite giriş puanları veya GANO’larının ve iletişim bilgileri ile banka bilgilerinin Hasçalık İnşaat’a bildirilmesi,

d)     Burs almaya devam eden öğrencilerin başarı, disiplin, kayıt ve başka kurumdan burs alıp almadıkları ile mezuniyet durumlarının izlenmesi,

e)      Bursun kesilmesi veya yeni burs bağlanmasına yönelik karar alınması ile öğrenciler hakkında gerekli işlemlerin yürütülmesidir.

Diğer Hükümler

 

Madde 9.

a)     Burslar karşılıksız olup öğrenciye mecburi bir hizmet ya da geri ödeme yükümlülüğü getirmez.

b)    Bu ilkeler kapsamında belirtilmeyen konular hakkındaki diğer işlemler Turizm Fakültesi Dekanı’nın yetkisindedir.
Adres :Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi
Yenidoğan Mahallesi Ahmet El Biruni Caddesi 38280 Talas / KAYSERİ

Telefon: 0 352 207 66 00 (Ana Santral)
Sekreterlik İçin: 36500
Faks     : 0 352 437 84 11
Web : http://turizm.erciyes.edu.tr
E-Posta : turizm@erciyes.edu.tr