GENEL BİLGİLER

GENEL BİLGİLER

AKADEMİK KADRO

Fakültemizin akademik kadrosu;

 • Şeffaflık ve çalışkanlık ilkelerine bağlı,
 • Sürekli gelişimi sağlamaya yönelik bir akademik ortam oluşturmayı misyon olarak üstlenmiş,
 • Alanlarında uzmanlaşmış ve sektörle diyalog içerisinde çalışan katılımcı öğretim elemanlarından oluşmaktadır.
Fakültemizin daimi kadrosunda;
 • 1 Profesör Doktor
 • 2 Doçent Doktor
 • 2 Yardımcı Doçent
 • 4 Araştırma Görevlisi
 • 1 Uzman
 • 6 Okutman
 • 1 Yabancı Uyruklu Okutman

olmak üzere 17 akademisyen bulunmakla birlikte; teorik ve uygulamalı derslerde hem üniversitemiz bünyesindeki diğer akademik birimlerin öğretim elemanlarından hem de sektördeki uzmanlardan yararlanılmaktadır.

ÖĞRENİM SÜRESİ

Fakültemizin öğrenim süresi dört yıldır ve dersler yarıyıl esasına göre yürütülmektedir. Eğitim dönemleri içerisinde zorunlu derslerin yanı sıra, öğrencinin ilgi ve yeteneğine yönelik seçmeli dersler de bulunmaktadır. Fakülteden mezun olmak için öğrencilerin turizm sektöründe altı ay staj yapması gerekmektedir.

BÖLÜMLER

Fakültemizin şu anda tek bölüm olarak; Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü bulunmaktadır.

SAHİP OLDUĞUMUZ İMKANLAR, YERLEŞKE (KAMPÜS) İMKANLARI

Yüksekokulun Erciyes Üniversitesi Merkez Yerleşkesi’nde hizmet vermesinden dolayı üniversitenin tüm sosyal, kültürel ve spor olanaklarının tümünden Yüksekokulun öğrencileri de yararlanabilmektedir. Merkez Yerleşke’de;

 • Kadir Has Merkez Kütüphanesi’nde bulunan zengin sayılabilecek basılı kitap ve dergi arşivinin yanı sıra, e-kitap, e-dergi ve e-tez’lere de her öğrenci rahatlıkla ulaşılabilir.
 • Uluslararası Ofis’in faaliyetleri ve sağladığı imkanlar çerçevesinde; öğrenciler Sokrates/Erasmus Değişim Programları’ndan, Leonardo Da Vinci Projeleri’nden ve Gençlik Grubu Faaliyetleri’nden faydalanabilir.
 • Bilgi ve İletişim Merkezi’nin sağladığı imkanlar çerçevesinde internet bağlantısı, online katalog ve online veritabanı bağlantılarından yararlanılabilir.
 • Ayrıca kulüp çalışmalarının, Kültür Merkezlerinin ve çeşitli akademik birimlerin düzenlemiş oldukları geziler, müzik şölenleri, sergiler, tiyatro oyunları, konserler ve sportif karşılaşmalar ile öğrenciler tam bir sosyal ve kültürel doyuma ulaşmaktadırlar. Burada belirtilenler Merkez Yerleşkenin imkanlarının çok küçük bir kısmını oluşturmaktadır. Geri kalan imkanları ise öğrencilerin keşfetmesi beklenmektedir.

MESLEKİ UYGULAMA İMKANLARI

Derslerin uygulamalı olarak yürütülmesinde;

 • Üniversitenin Erciyes Dağı’ndaki “Dağ Evi”nden,
 • Merkez Yerleşke’nin içinde bulunan “Hızıroğlu Konağı”ndan ve
 • Üniversiteye ait “Talas Sosyal Tesisleri”nden yararlanılmaktadır. Ayrıca,
 • “Kayseri Hilton Oteli” başta olmak üzere şehir merkezinde bulunan Turizm Bakanlığı belgeli turizm işletmelerinde uygulamalı dersler yapılmaktadır.

KONAKLAMA İMKANLARI

Fakültemize kayıt yaptıran hem kız hem de erkek öğrenciler için Kayseri’de Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarının yanı sıra bir çok kamu kuruluşunun tesisleri ve özel yurtlar bulunmaktadır.

BURS İMKANLARI

 • Erciyes Üniversitesi Bursu
 • Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Bursları
 • Türk Eğitim Vakfı Bursu ile
 • Bölgedeki kamu ve özel kurumlardan burs alınabilmektedir.

ETKİNLİKLERİMİZ

Fakültemiz;

 • Leonardo Da Vinci Hareketlilik Projeleri kapsamında Ulusal Ajansa sunulan “Akdeniz Havzasındaki Sürdürülebilir Turizme Avrupa Boyutunun Katkısı: Yeni Yaklaşımlar ve Açılımlar Projesi” nin yürütücülüğünü yapmaktadır.
 • “Leonardo Da Vinci Transfer of Innovation Projeleri kapsamında Ulusal Ajansa sunulan “Contribution of the European Dimension to the Qualifications and Employibility of Women in the Tourism Industry” Projesi’nde Nevşehir Üniversitesi Meslek Yüksekokulu ile ortaklık yapmaktadır.
 • Türkiye İş Kurumu Aktif İstihdam Tedbirleri Projeleri kapsamında Merkezi İhale ve Finans Kurumu’na sunulmak üzere hazırlık çalışmaları devam eden “İşsiz ve Vasıfsız Dezavantajlı Kadınların Turizm ve Sektöründe İstihdamı” konulu projesi planlanmaktadır.
 • Belirtilen bu projelerin yanı sıra, Kayseri’de faaliyet gösteren Turizm Dernekleri ve Turizm işletmeleri ile birlikte kitap ve kataloglar hazırlamakta, çeşitli “Tanıtım Çalışmaları” ve “Bilimsel Etkinlikleri” organize etmektedirler

MEZUNİYET SONRASI İŞ İMKANLARI

Mezunlar için turizmin hızla geliştiği ülkemizde çok çeşitli iş olanakları bulunmaktadır. Fakülte mezunlarının istihdamında herhangi bir sorun olmamaktadır ve aşağıdaki alanlarda iş imkanı yakalayabilmektedirler;

 • Konaklama işletmeleri,
 • Seyahat işletmeleri,
 • Yiyecek ve içecek işletmeleri, 
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı,
 • Hediyelik eşya mağazaları,
 • Animasyon ve eğlence işletmeleri,
 • Bağımsız iş olanakları (büyük sermaye gerektirmeyen pansiyon, bar ve benzeri yerlerin işletmecisi olarak mezunlar kendi işlerini kurabilirler) ve
 • Turizm eğitim kurumlarının gereksinim duyduğu akademik kadrolarda çalışabilirler.

ÖSYM’ de POZİSYONUMUZ


ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TAVAN VE TABAN PUANLARI ÖSYM BİLGİLERİ

 

Eğitim-Öğretim Yılı

Puan Türü

Eğitim Süresi

Kontenjan

En Düşük Puan

En Yüksek Puan

Turizm İşletmeciliği 2013-2014 TM-1 4 57 235,04907 285,55458
Turizm İşletmeciliği (İ.Ö.)
2013-2014 TM-1 4 57 219,42963 264,53242Adres : Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi
38039 KAYSERİ
Telefon: 0 352 207 66 00 (Ana Santral)
Sekreterlik İçin: 36500
Faks     : 0 352 437 84 11
Web : http://turizm.erciyes.edu.tr
E-Posta : turizm@erciyes.edu.tr