BİLİMSEL, KÜLTÜREL VE SOSYAL ETKİNLİKLER YOLUYLA DERS BAŞARISI UYGULAMA ESASLARI


Fakültemiz Yönetim Kurulu'nun 21.01.2015 tarih ve 03/08 nolu kararına istinaden düzenlenmiştir.

 

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
TURİZM FAKÜLTESİ

BİLİMSEL, KÜLTÜREL VE SOSYAL ETKİNLİKLER YOLUYLA
DERS BAŞARISI
UYGULAMA ESASLARI

Amaç
Bu esasların amacı, Erciyes Turizm Fakültesi bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin bilimsel, kültürel ve sosyal etkinliklere katılarak yeteneklerini kristalize etmelerini ve bu yolla kişisel ve mesleki gelişimleri sağlamaya yönelik teşvik edici unsurları belirlemektir.

Kapsam
Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencilerini kapsamaktadır.

Tanımlar
Bu uygulama esaslarında geçen;
a) Üniversite: Erciyes Üniversitesi’ni,
b) Fakülte: Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi’ni,
c) Dekan: Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı’nı,
d) Komisyon Başkanı: İlgili bölümün etkinlik yolu ile öğrencilerin başarılı sayılacakları dersi veren öğretim elemanını,
e) Komisyon: “Bilimsel, Kültürel ve Sosyal Etkinlikler Komisyonu”nu,
f) Etkinlik: Fakülte içinde, üniversite içinde ve üniversite dışındaki bilimsel, kültürel ve sosyal etkinlikleri,
g) Öğrenci: Etkinliklere katılan ve bu etkinlikleri ders başarısına saydırmak isteyen öğrenciyi ifade eder.

Değerlendirme Komisyonu
Fakülte Dekanı, ilgili bölümün etkinlik yolu ile öğrencinin başarılı sayılacağı dersi veren öğretim elemanının başkanlığında toplam üç öğretim elemanından oluşan “Bilimsel, Kültürel ve Sosyal Ekinlikler Değerlendirme Komisyonu” oluşturur. Komisyon başkanı olarak görevlendirilen öğretim elemanı bilimsel, kültürel ve sosyal etkinlikler yoluyla başarılı sayılacak olan seçmeli ders paketi içerisinde yer alan “Bilimsel ve Kültürel Etkinlikler” dersinin sorumlu öğretim elemanı olarak da görevlendirilir. Ancak, bunun mümkün olmaması durumunda ilgili bölüm başkanının önerisini alarak Dekan uygun olan görevlendirmeyi yapar.

Etkinlik Yoluyla Ders Başarısı
Öğrenciler üniversite içi ve/veya üniversite dışı bilimsel, sosyal ve kültürel etkinliklere katılarak etkinlik yoluyla ilgili bölümün çerçeve ders programında yer alan dersten başarılı sayılabilirler.

Etkinliklerin Ders Başarısında Değerlendirme Ölçüt ve Esasları

a) Öğrenciler üniversite içi, üniversite dışı, fakülte içi ve fakülte dışı katıldıkları bilimsel, sosyal ve kültürel etkinliklerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi kendi hazırlayacakları kişisel etkinlik dosyalarında takip ederler. Belgeleri eksik olan, tamamlayamayan veya kaybeden öğrenciler, etkinlik yoluyla ilgili dersten başarılı olabilmek için bu ders kodu altındaki ders paketinde ilgili dönemde açılan derslerden birini seçerek Fakülte’nin Eğitim-Öğretim Yönergesi’nde belirtilen asgari başarı koşullarını yerine getirip bu dersten başarılı olabilirler.

b) Sekizinci yarıyılın başında etkinlik yoluyla başarılı olunmak istenen seçimlik derse kayıt yaptıran öğrenci o ana kadar toplamış olduğu etkinlik katılım belgeleri ve puanlamasını içeren etkinlik dosyasını “Bilimsel, Kültürel ve Sosyal Ekinlikler Değerlendirme Komisyonu Başkanlığı”na bir dilekçe ile başvurarak teslim eder, Komisyon o dönem içerisinde ders kayıt haftasından sonraki dördüncü haftanın son cuma günü mesai bitimine kadar gelen başvuruları alır ve başvuru yoğunluğuna göre Komisyon Başkanının çağrısı üzerine toplanılır ve başvuru puanına dayalı olarak başvurular değerlendirilir, sonuçlar ÖBİSİS’e Komisyon Başkanı tarafından girilerek ilan edilir.

c) Öğrenciler en az %50’si fakülte içi etkinliklerden olma kaydıyla etkinlik puanlarının tamamını fakülte içi etkinliklerden toplayabileceği gibi üniversite içi ve üniversite dışı kaynaklı etkinliklerden de etkinlik puanı toplayabilirler. Öğrencilerin toplayabileceği etkinlik puanlarının fakülte dışı kısmı en fazla %50 oranında olabilir; bu oranın da tamamı veya en az %25’i üniversite içi etkinliklerden olmak kaydıyla, öğrenciler ilgi alanlarına ve isteklerine göre %25 oranındaki etkinlik puanını da üniversite dışı kaynaklı etkinliklerden toplayabilirler.

 

d) Öğrencilerin etkinlik yoluyla ders başarıları, toplam etkinlik puanı ile değerlendirilir. Etkinlik yoluyla başarılı olunmak istenen seçimlik derse kayıt yaptıran öğrencinin en az 50 etkinlik puanını elde etmiş olması gerekir. En az 50 etkinlik puanını elde eden öğrencinin toplam etkinlik puanı ara sınav ve yılsonu sınav notu olarak değerlendirilir ve ilgili puan öğrencinin HBP (Ham Başarı Puanı) olarak Öğrenci Bilgi Sistemi’ne (ÖBİSİS’e) komisyon başkanı tarafından işlenir.

e) Fakülte içi etkinlikler Dekanlıkça her eğitim öğretim yılının başında (Eylül ayının sonuna kadar) her bir etkinliğin puanı ve sorumlu öğretim elemanı da belirtilerek ilan edilir.

 

Turizm Fakültesi Etkinlikleri*

Katılım Puanı

EMITT Fuarına katılmak (1 Adet)

20 Puan

Vatan Sevgisi ve Milli Şuur Projesi Kapsamında Çanakkale Ziyareti (1 Adet)

20 Puan

Öğrenci Değişim Programlarına Katılım (Erasmus/Farabi/Mevlana) (1 Adet)

20 Puan

İstihdam ve Kariyer Günleri

5 Puan

Akademik Dönem Açış Dersi (En az 1 Adet)

5 Puan

Geleneksel Turizm Haftası Paneli

5 Puan

Çevre Gezisi

5 Puan

Teknik gezi (1 Defa)

5 Puan

English Speaking Club (1 Dönem Düzenli Olarak Katılım)

10 Puan

Proje ve Çalışma Gruplarında Yer Almak (En Fazla 5 Adet)

2 Puan

Fakülte Kütüphanesinin Kullanımı (1 Eylül – 30 Mayıs tarihleri arasında kütüphane kullanım sıklığı açısından ilk 20 öğrenci arasına girmek)

3 Puan

* Toplam etkinlik puanının hesaplanmasında bu tabloda yer alan etkinliklerden toplanan puanın en az %50’si dikkate alınacaktır.

 

 

 

f) Fakülte dışı üniversite içi etkinlik puan tablosu

Erciyes Üniversitesi Diğer Birimlerinin Düzenlediği Etkinlik*

Katılım Puanı

Kongre, Sempozyum, Seminer, Sergi Etkinlikleri (En Fazla 2 Etkinlik)

5 Puan

Öğrenci Kulüpleri Tarafından Yapılan Etkinlikler (En Fazla 5 Etkinlik)

2 Puan

Öğrenci Kulüplerinin Yönetiminde Yer Almak (En Fazla 5 Adet)

2 Puan

Öğrenci Kulüplerine Üye Olmak (En Fazla 5 Adet)

1 Puan

Yarışma, Turnuva ve Müsabakalarda Katılımcı Olarak Yer Almak (En Fazla 5 Adet)

2 Puan

Yarışma, Turnuva ve Müsabakalarda İzleyici Olarak Yer Almak (En Fazla 5 Adet)

1 Puan

Proje ve Çalışma Gruplarında Yer Almak (En Fazla 5 Adet)

1 Puan

Üniversite Merkez Kütüphanesi Kullanımı (En fazla 5 olmak üzere her dönem ödünç alınan kitap sayısı, en fazla 10 puan)

1 Puan

Üniversite Birimleri Tarafından Açılan Kurslara ve Verilen Eğitimlere Katılmak (En Fazla 5 Adet)

5 Puan

** Toplam etkinlik puanının hesaplanmasında bu tabloda yer alan etkinliklerden toplanan puanın en fazla %50’si dikkate alınacaktır.

g) Üniversite dışı etkinlik puan tablosu

 

Erciyes Üniversitesi Dışı Etkinlikler***

Katılım Puanı

Diğer Üniversiteler Tarafından Düzenlenen Etkinliklere Katılmak (En Fazla 5 Adet)

3 Puan

Resmi Kurumlar Tarafından Açılan Kurslara ve Verilen Eğitimlere Katılmak (En Fazla 5 Adet)

3 Puan

Özel Kurumlar Tarafından Açılan Kurslara ve Verilen Eğitimlere Katılmak (En Fazla 5 Adet)

3 Puan

Sinemaya Gitmek (En Fazla 4 Adet)

1 Puan

Tiyatroya Gitmek (En Fazla 4 Adet)

2 puan

Sivil Toplum Örgütlerine Üyelik (1 Adet)

3 puan

Sivil Toplum Örgütlerince Düzenlenen Etkinliklere Katılım (En Fazla 5 Adet)

1 puan

Bilimsel, Kültürel, Sosyal Proje ve Çalışma Gruplarında Yer Almak (En Fazla 5 Adet)

2 puan

Yarışma, Turnuva ve Müsabakalarda Katılımcı Olarak Yer Almak (En Fazla 5 Adet)

1 Puan

Yarışma, Turnuva ve Müsabakalarda İzleyici Olarak Yer Almak (En Fazla 5 Adet)

1 Puan

*** Toplam etkinlik puanının hesaplanmasında bu tabloda yer alan etkinliklerden toplanan puanın en fazla %25’i dikkate alınacaktır.

i) Bu etkinliklere katılım için gerekli olabilecek maddi yükümlülükler öğrencilere aittir.

j) Bu uygulama esasları Fakülte Dekanı tarafından yürütülür.
Adres :Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi
Yenidoğan Mahallesi Ahmet El Biruni Caddesi 38280 Talas / KAYSERİ

Telefon: 0 352 207 66 00 (Ana Santral)
Sekreterlik İçin: 36500
Faks     : 0 352 437 84 11
Web : http://turizm.erciyes.edu.tr
E-Posta : turizm@erciyes.edu.tr