2019 Mezuniyet Töreni - 3 Mayıs 2019

Fakültemizde 03 Mayıs 2019 tarihinde Turizm Fakültesi Prof. Dr. Cengiz UTAŞ Konferans Salonunda 10. dönem mezunlarımızın mezuniyet töreni düzenlenmiştir. Mezuniyet töreni Turizm Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Ömer ŞANLIOĞLU’nun, Kayseri Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Kurtuluş KARAMUSTAFA’nın ve Erciyes Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Mustafa ÇALIŞ’ın açılış konuşmaları ile başlamış ve ardından saygıdeğer hocalarımızın Fakültemizde dereceye giren öğrencilerimizin kuşaklarını bağlaması ve diplomalarını vermeleri ile devam etmiştir. Ardından bu yıl mezun olan tüm öğrencilerin kuşakları öğretim elemanları tarafından bağlanmış ve diplomaları verilmiştir. Mezuniyet töreni kesilen mezuniyet pastasının ardından sonra ermiştir. Ayrıca mezuniyet törenine çok sayıda öğrenci ailesi de katılım göstermiştir.
Adres : Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi
38039 KAYSERİ
Telefon: 0 352 207 66 00 (Ana Santral)
Sekreterlik İçin: 36500
Faks     : 0 352 437 84 11
Web : http://turizm.erciyes.edu.tr
E-Posta : turizm@erciyes.edu.tr