TURİZM HAFTASI ETKİNLİKLERİ
   
YIL KONU
2019  Turizmde Mevsimsellik Sorunu ve Farklı Mevsimsellik Özelliği Olan Destinasyonlar Arasında İşgücü Mobilitesi: Fırsatlar ve Sorunlar
2018  Turizmde Yeni Trendler ve Beklentiler
2017  Erciyes Dağı ve Kış Turizmi
2016  Turizmde Kriz Yönetimi
2015  Turizmde Bölgesel Entegrasyon Kapadokya Bölgesi Kapsamında Kış ve Kültür Turizmi Uygulamaları
2014  Turizm Sektöründe Dünyanın Neresindeyiz ve Türkiye'nin İmajı? - Türkiye'nin Tanıtım Stratejisi ve Destinasyon İmajı
2013  Sağlık Turizmi
2012  Butik Oteller
2011  Turizm Sektörünün Turizm Eğitim Kurumlarından Beklentileri
2010  Turizmde Kariyer Yolları
2009  Sürdürülebilir Turizm Açısından Kayseri Bölgesi'nin Değerlendirilmesi
2008  Turizm Sektöründe Nitelikli İşgücünün Önemi
2007  Dünyada ve Türkiye’de Turizmin Gelişimi
Adres :Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi
Yenidoğan Mahallesi Ahmet El Biruni Caddesi 38280 Talas / KAYSERİ

Telefon: 0 352 207 66 00 (Ana Santral)
Sekreterlik İçin: 36500
Faks     : 0 352 437 84 11
Web : http://turizm.erciyes.edu.tr
E-Posta : turizm@erciyes.edu.tr