Erciyes Üniversitesi Staj Yönetmeliğinde Değişiklik

Erciyes Üniveristesi Turizm Fakültesi staj yönetmeliğinin asgari ve azami staj gün sayılarıyla ilgili olan 7 maddesinde değişiklik yapılmıştır.

Staj Yönetmeliğine fakülte web sayfasından ulaşabilirsiniz. http://turizm.erciyes.edu.tr/staj.aspAdres : Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi
38039 KAYSERİ
Telefon: 0 352 207 66 00 (Ana Santral)
Sekreterlik İçin: 36500
Faks     : 0 352 437 84 11
Web : http://turizm.erciyes.edu.tr
E-Posta : turizm@erciyes.edu.tr