Yabancı Öğrencilerin Genel Sağlık Sigortası İşlemleri

Yabancı Öğrencilerin Genel Sağlık Sigortası İşlemleri
Türkiye'de eğitim gören tüm yabancı öğrencilere, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun ilgili maddelerinde yapılan değişikliğin ardından talep etmeleri durumunda genel sağlık sigortalısı olma imkanı tanınmıştır.

Yabancı öğrenciler burslu-burssuz ayrımı yapılmaksızın bu imkandan yararlanabilecek olup, söz konusu yasal değişikliklerin Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte ilk kaydını yaptırmış olup Türkiye'de eğitim görmeye devam eden öğrenciler, 29 Mayıs'tan itibaren altı ay içinde Sosyal Sigortalar Güvenlik Kurumuna (SGK) başvurmaları durumunda genel sağlık sigortalı olmaları sağlanacaktır. Söz konusu sürede başvurmayanlar ise genel
sağlık sigortasından yararlanamayacaklardır. Yeni kayıt yaptıran öğrenciler ise kayıt tarihinden itibaren 3 ay içinde başvurmaları halinde sağlık sigortasına dahil olabilecekler.Türkiye burslusu öğrencilerin sigorta tescil işlemleri Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığınca tek elden yürütülecek, kendi hesabına öğrenim gören yabancı öğrencilerin sigorta tescil işlemleri ise öğrencilerce gerçekleştirilecektir. Yabancı öğrenciler konuyla ilgili detaylı bilgiyi Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığından alabilecekAdres : Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi
38039 KAYSERİ
Telefon: 0 352 207 66 00 (Ana Santral)
Sekreterlik İçin: 36500
Faks     : 0 352 437 84 11
Web : http://turizm.erciyes.edu.tr
E-Posta : turizm@erciyes.edu.tr