“Turizmde Kariyer: Başarının Kilometre Taşları” - 14 Kasım 2018

Tarih: 14 Kasım 2018
Saat: 14:00
Yer: ERÜ Turizm Fakültesi Prof. Dr. Cengiz Utaş Konferans Salonu
Adres : Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi
38039 KAYSERİ
Telefon: 0 352 207 66 00 (Ana Santral)
Sekreterlik İçin: 36500
Faks     : 0 352 437 84 11
Web : http://turizm.erciyes.edu.tr
E-Posta : turizm@erciyes.edu.tr