Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Elemanlarına Yönelik Ölçme ve Değerlendirme Eğitimi Gerçekleştirildi. - 11-12 Ocak 2018

Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi bünyesinde öğretim elamanlarına yönelik ölçme değerlendirme eğitimi 11 ve 12 Ocak 2018 günlerinde Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Prof. Dr. Cengiz Utaş Konferans Salonunda düzenlenmiştir.

İlk gün sabah oturumu Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’nın yaptığı açılış konuşmasıyla başlamıştır. Bu bölümde Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa tarafından eğitim programının önemine dair hususlar ele alınmış ve ayrıca mevcut durum analizi yapılarak ulaşılması hedeflenen beklentiler ortaya konulmuştur. Verilen aradan sonra Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, yaptığı sunumda ölçme ve değerlendirme hususunda kullanılan temel kavramlardan bahsetmiş, ölçme ve değerlendirmenin eğitim-öğretim içerisindeki amaçlarını değerlendirmiştir. Daha sonra salonda yer alan katılımcılar söz almış ve karşılıklı değerlendirmeler ile öğleden önceki sunumlar sona ermiştir.

Öğleden sonra ise Turizm Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Reha Kılıçhan ölçmede dikkat edilmesi gereken hususlara değinmiş ve ölçme esnasında yapılan hataların üzerinde durmuştur. Ayrıca ölçme araçları ve bu araçların niteliklerinin nasıl olması gerektiği hakkında katılımcıları bilgilendirmiştir. Bu oturum sonunda salondaki dinleyicilerin konu hakkındaki soruları cevaplandırılmış ve öneriler üzerine tartışılmıştır. Daha sonra Turizm Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Umur geleneksel ölçme araçlarını konu alan sunumunda ölçme araçlarının tanımlamalarını yaparak bu araçların uygulamalarına ilişkin örneklerle sunumunu tamamlamıştır. Katılımcı öğretim elemanlarının ise kendi derslerinde uyguladıkları ölçme araçlarına ilişkin örnekler vermesi ve bu örnekler üzerine yapılan tartışmalarla eğitimin ilk günü tamamlanmıştır.

Sonuç değerlendirme araçlarının konu olarak ele alındığı sunumla başlayan ölçme değerlendirme eğitiminin ikinci gününde, katılımcıların kendi derslerine ait sınav dokümanları gruplar halinde incelenmiş ve grup içerisinden ölçme kalitesini artırmak amacı ile sunulan öneriler değerlendirilmiştir. Daha sonra Yrd. Doç. Dr. Reha Kılıçhan başlıca süreç ve performans değerlendirme araçları hakkında katılımcıları bilgilendirmiştir. Konuşma sonunda katılımcılarla soru-cevap yöntemiyle bilgi ve görüş paylaşımı yapılmıştır.

Verilen öğle arası sonrası Yrd. Doç. Dr. Mehmet Umur süreç değerlendirme araçlarının uygulanması ile ilgili bilgileri katılımcılara aktarmıştır. Sunum sonrasında katılımcılarla gruplar halinde süreç değerlendirme araçları üzerine tartışmalar yürütülmüş, konuyla ilgili deneyimleri ve önerilerini birbirleriyle paylaşma imkânı bulmuşlardır. Çay arası sonrasında Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa iki gün süren eğitim hakkında genel bir değerlendirmede bulunmuş, eğitmenlere ve farklı bakış açılarının ortaya çıkmasına katkı sağlayan katılımcılara teşekkür etmesiyle ölçme ve değerlendirme eğitimi tamamlanmıştır.

Adres : Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi
38039 KAYSERİ
Telefon: 0 352 207 66 00 (Ana Santral)
Sekreterlik İçin: 36500
Faks     : 0 352 437 84 11
Web : http://turizm.erciyes.edu.tr
E-Posta : turizm@erciyes.edu.tr