Turizm Fakültesi Öğretim Elemanlarının Ölçme ve Değerlendirme Eğitimi Ön Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

"Turizm Fakültesi Öğretim Elemanlarının Ölçme ve Değerlendirme Eğitimi" öncesi Mentör Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Fulya Öner ARMAĞAN ile 2 Ocak 2018 tarihinde fakülte toplantı salonunda ön değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda 11-12 Ocak 2018 tarihlerinde yapılacak olan ölçme ve değerlendirme eğitimine yönelik değerlendirme ve istişarelerde bulunuldu. Adres : Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi
38039 KAYSERİ
Telefon: 0 352 207 66 00 (Ana Santral)
Sekreterlik İçin: 36500
Faks     : 0 352 437 84 11
Web : http://turizm.erciyes.edu.tr
E-Posta : turizm@erciyes.edu.tr